ACTUEEL

Pieter van Foreest stuurt topvrouw weg

De raad van toezicht van Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft de samenwerking met bestuursvoorzitter Thérèse van den Hurk beëindigd. De raad van toezicht motiveert het ontslag met “een verschil van inzicht over het te voeren beleid”.

Van den Hurk was sinds 2009 voorzitter van de éénhoofdige raad van bestuur. In dat jaar belandde de aanbieder van verzorging en verpleging in de rode cijfers, ondermeer door de inhuur van relatief veel externe krachten, investeringen in projecten in het buitenland en overnames van andere zorginstellingen.

Positief

In het laatste jaarverslag laat de raad van toezicht zich lovend uit over “de zeer positieve wijze” waarop de raad van bestuur de reorganisatie ter hand heeft genomen. Mede hierdoor boekte Pieter van Foreest in 2011 een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Volgens voorzitter Jeroen Staatsen van de raad van toezicht vragen de strategische uitdagingen waar Pieter van Foreest zich als aanbieder ouderenzorg mee geconfronteerd ziet "een andere stijl van leiderschap". Door de ontwikkelingen rond ondermeer het scheiden van wonen en zorg is het accent verschoven van interne bedrijfsvoering naar externe strategie. Volgens Staatsen gaat Pieter van Foreest de komende tijd scherp in kaart brengen welke activiteiten wel en niet tot de corebusiness behoren. In het kader hiervan wordt ook de deelname in het Spaanse zorghotel Ciudad Patricia in Benidorm heroverwogen.   

Waarnemen

De taken van Van den Hurk worden voorlopig waargenomen door gedelegeerd Ben Jutte. Jutte treedt om deze reden uit de raad van toezicht. De raad van toezicht beraadt zich op de topstructuur van het Pieter van Foreest. De raad bekijkt of het opportuun is om een tweehoofdige raad van bestuur te vormen. Pieter van Foreest is actief op zo’n 24 locaties in Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Daarmee is Pieter van Foreest marktleider op het gebied van verzorging en verpleging in deze regio.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

2 februari 2013

Zorghotel Ciudat! waarom niet naar Cina is nog goedkoper.
Met een positief resultaat van € 3,5 miljoen kun je voor de clienten extra zorg verlenen of bezuinigingen opvangen.
Indien dit een top bestuurder is zal hem bekend zijn dat een normaal mens een bonis van b.v € 1 miljoen voor de komende 40 levensjaren een bestedingsbedrag van € 25000 per maand te besteden heeft. Wat meer is dan de meeste Nederlanders met de daglijkse arbeid verdienen.
En als zodaning dan ook van een bonis afziet.
En de winst ten goede komt aan de mensen waar onze samenleving op drijft.

Alberts

2 februari 2013

Sorry in bovenstaand of onderstaand bericht moet het bedrag € 25000 per jaar zijn wat neer komt op € 2083,33.

W. Estlander

4 februari 2013

En weer is het Westland de dupe van
Delftse Arrogantie
Delfts mismanagement
Delftse zelfoverschatting

--------------------- Pieter van Foreest (V&V)
============= Reinier de Graaf ( ZKH)
.......................... St Joris (GGZ)

Westlanders , wanneer worden jullie eens wakker en pikken we die Delftse arrogantie niet langer

NZA treedt op Het Westland met 100.000 inwoners wordt al tientallen jaren genegeerd door Delft en in mindere mate Den Haag , de fusie HAGA / RdG is dodelijk (letterlijk) voor de Westlandse bevolking......

Een bezorgde Westlander....

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

4 februari 2013

Van de website van Pieter van Foreest:

Govenance Code <is de spelfout indicatief voor de invulling van de code?>
... Pieter van Foreest heeft deze code direct een plek gegeven in het kader van de bestuurlijke spelregels....

Uit de code zelf, artikel 3.2:
3. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

Kan meneer Jutte dat uitleggen?

Top