HRM

Ziekteverzuim in zorg in 2012 gedaald

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2012 lag het verzuim op 5,1 procent, in 2011 was dat nog 5,3 procent. In 2008 lag het percentage voor ziekteverzuim nog op 5,45 procent.

Dat blijkt uit cijfers die Vernet Verzuimnetwerk dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Vergrijzing

De winst is vooral behaald in het 'kortdurende' verzuim. Langdurig verzuim, dat wil zeggen dat iemand langer dan een jaar niet kan werken doordat hij ziek is, is iets toegenomen. Het langdurig verzuim komt voornamelijk voor bij oudere werknemers en wordt veroorzaakt door de vergrijzing van personeel.

Het aantal keer dat een werknemer zich ziek meldt, is in de afgelopen jaren sterk afgenomen, constateert Sjaak Verlinden, directeur van Vernet Verzuimnetwerk. "Een aantal jaar geleden lag het bij veel organisaties op gemiddeld 1,5 keer per medewerker per jaar. Nu zijn er steeds meer organisaties die gemiddeld onder de 1 zitten."

Grijsverzuim

Volgens Verlinden is ook het zogenoemde grijsverzuim afgenomen. "Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die donderdagavond flink hebben zitten drinken en vrijdag een kater hebben en zich ziek melden. Dat wordt tegenwoordig echt niet meer geaccepteerd."

Besparing

Vernet heeft berekend dat het terugdringen van het ziekteverzuim veel winst op kan leveren voor de branche. Een daling van het verzuim met 0,1 procentpunt levert per jaar voor de hele zorgsector een besparing op van circa 40 miljoen euro.

Het onderzoeksbureau baseert zich op gegevens van 500 zorgorganisaties met gezamenlijk zo'n half miljoen medewerkers. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top