Finance

Accountant vindt jaarrekening ziekenhuis onduidelijk

Accountant vindt jaarrekening ziekenhuis onduidelijk

De cijfers in de jaarrekeningen van de Nederlandse ziekenhuizen over 2012 zijn te ondoorzichtig voor accountants om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Ziekenhuizen krijgen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) tot medio februari de tijd om helderheid te scheppen.

De NBA meldt dat het nog te vroeg is om te concluderen dat alle Nederlandse ziekenhuizen een goedkeurende accountantsverklaring dreigen mis te lopen, zoals het NRC dinsdag schrijft. Wel heeft de NBA “de vrees uitgesproken dat accountants naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zullen zijn om goedkeurende verklaringen af te geven”. Begin dit jaar was slechts een derde van de behandelingen van 2012 goed verwerkt, meldt een woordvoerder van de NBA.

Controleproblematiek

De NBA heeft in december al aan de bel getrokken over onzekerheden in de jaarrekeningen en de daaraan gekoppelde verantwoording- en controleproblematiek. In reactie hierop voeren de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS sinds half januari overleg over de manier waarop de cijfers geïnterpreteerd dienen worden. De NBA heeft aangekondigd een zogenoemde NBA Alert uit te zullen brengen. Daarin geeft zij haar leden aanwijzingen voor het uitgeven van controleverklaringen. De NBA zegt deze, in afwachting van de uitkomsten van het overleg, uit te stellen tot de derde week van februari. Ze noemt 15 februari als uiterlijke datum waarop de inhoud van de Alert aangepast kan worden.

Aanleiding

De cijfers in de jaarrekeningen zijn volgens de accountant niet goed duidelijk genoeg en daardoor niet betrouwbaar. Dit komt door ingrijpende veranderingen die ziekenhuizen in 2012 moesten doorvoeren. Dit ging gepaard met een nieuwe administratie waarbij de ziekenhuizen drie verschillende computersystemen zijn gaan gebruiken. Zo is per 1 januari 2012 de berekening van ziekenhuistarieven veranderd. Daarnaast heeft er een verruiming van het B-segment plaatsgevonden naar 70 procent. Waar ziekenhuizen tot 1 januari 2012 DBC's hanteerden, gelden sinds een jaar DOT's (DBC's Op weg naar Transparantie). Bovendien werken de ziekenhuizen met een schaduwboekhouding om deze overgang in goede banen te leiden.

Majeure systeemwijzinging

"Deze situatie is ontstaan door een ‘majeure’ systeemwijzinging", zegt Margot van der Starre, directeur NVZ desgevraagd. "Nog nooit werden contracten met zorgverzekeraars zo vroeg in het jaar afgesloten. Onvermijdelijk bij zo’n grote systeemwijziging is dat daarbij inregelproblemen voorkomen en fouten gemaakt worden. Het is ook niet voor niets dat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord een looptijd hebben tot 2015. Het is zaak niet te veel op de dagkoersen af te gaan van wat er nog misgaat, maar ons vooral te concentreren op wat er nog nodig is om het stelsel zo snel als mogelijk zijn werk te laten doen. En daarbij het oog op de bal te houden: goede zorg leveren voor een verantwoorde prijs. De verschillende partijen in de zorg proberen hun achterbannen met een handreiking zo veel mogelijk te ondersteunen bij het opstellen van adequate financiële verantwoordingen, waar ook accountants mee uit de voeten kunnen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Coney

7 februari 2013

De eigenlijke discussie draait natuurlijk om de invoering van de DOT's. Ziekenhuizen claimen dat het nieuwe systeem te complex is, maar is het niet gewoon zo dat ze niet eens geprobeerd hebben om het te begrijpen (weerstand tegen vooruitgang)?

In onze blog gaan wij hier uitgebreid op in. Wat vinden jullie? http://bit.ly/X7CjVc


Top