ACTUEEL

Neuroloog moet werk neerleggen

Neuroloog Sanders uit Breda moet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) per direct zijn werk neerleggen. Volgens de inspectie is de veiligheid van zijn patiënten in gevaar. De IGZ stapt naar de tuchtrechter. Zolang die geen uitspraak heeft gedaan, mag de neuroloog niet werken.

Na een melding van het Amphia Ziekenhuis, waar de neuroloog tot februari 2012 werkte, werd een onderzoek ingesteld.

Onjuiste Diagnosen

De neuroloog bleek vaak haastige en onjuiste diagnosen te stellen en behandelde niet conform de richtlijnen en standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Ook schortte er nogal wat aan zijn communicatie: die was vaak onvolledig en niet consequent, bleek uit het onderzoek. Ook op het gebied van medisch ethisch handelen schoot de neuroloog tekort, volgens de inspectie. Bij meerdere patiënten zijn onnodige schadelijke bijwerkingen opgetreden.

Het Amphia Ziekenhuis zegt in een reactie dat het zich terdege bewust is van de ernst van de zaak en mogelijke gevolgen voor patiënten. Daarom heeft het ziekenhuis begin 2012 de IGZ ingelicht en maatregelen genomen. "De maatschap neurologie heeft op grond van deze situatie intern de kwaliteitsprocedures aangescherpt, vooral met betrekking tot intercollegiale toetsing. Waar mogelijk worden deze aangescherpte procedures doorgevoerd binnen het gehele ziekenhuis."

Lievensberg

De neuroloog werkte tot februari 2012 in het Amphia Ziekenhuis in Breda en werkte eind vorig jaar in het Lievensberg ziekenhuis. Daar werkte hij, op verzoek van de IGZ, onder toezicht, omdat er al een onderzoek liep naar zijn werk. Het onderzoeksrapport is overigens nog niet compleet, maar gezien de ernst ervan acht de inspectie het noodzakelijk om toch nu al in te grijpen.

De neuroloog heeft aan de inspectie gemeld dat hij zich niet herkent in de tekortkomingen die de NVN schetst. (ANP/SKipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top