Tech

Markt voor medische apparatuur groeit fors

Markt voor medische apparatuur groeit fors

De Nederlandse markt voor medische apparatuur blijft de komende jaren met zo'n 4 procent per jaar groeien. Dat voorspelt het ING Economisch Bureau in een maandag uitgegeven rapport.

In Nederland wordt jaarlijks circa 460 miljoen euro aan medische apparatuur uit gegeven. Een substantieel bedrag, erkent Gerben Hieminga van ING Economisch Bureau, maar toch lager dan verwacht. “Het gaat ondermeer om veelbesproken dure apparaten als de Da Vinci-robot”, aldus Hieminga. “De verwachting was dat de totale uitgaven hoger zouden uitvallen, maar uiteindelijk gaat het om een beperkt aantal machines. Daarnaast wordt medisch technologische apparatuur over hele linie goedkoper.” Hieminga wijst er daarnaast op dat de inzet van medische apparatuur, hoewel moeilijk te kwantificeren, ook bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. 

Stevig

Afgezet tegen de totale collectieve bestedingen voor zorg van 77 miljard euro zijn de uitgaven voor medische apparatuur goed voor 1 procent van dit totaal. Aan medische verbruiksgoederen wordt met 950 miljoen euro jaarlijks ruim het dubbele uitgegeven, zo constateert ING Economisch Bureau. Ook aan prothesen en implantaten wordt met 578 miljoen euro meer uitgegeven. Dit neemt volgens Hieminga niet weg dat de jaarlijkse groei van 4 procent stevig te noemen is. Dit groeipercentage ligt ruim boven het jaarlijkse groeiplafond van 2,5 procent dat ziekenhuizen en verzekeraars hebben afgesproken.

Internetzorg

Bijna de helft van de medische apparatuur (47 procent) wordt aangeschaft voor therapeutische ingrepen, nog eens 43 procent wordt ingezet voor diagnostische doeleinden. Bij de resterende 10 procent betreft het IT-apparatuur. ING Economisch Bureau verwacht wel dat dit laatste percentage flink zal stijgen. Internettechnologie wordt steeds bepalender in de zorg. "Als de ontwikkelingen zich in het huidige tempo doorzetten, is internetzorg over 20 jaar net zo gewoon als internetbankieren", merkt ING op. Daarnaast wordt er steeds meer gebruikgemaakt van DNA-technologie, waardoor het nu al mogelijk is een behandeling op de individuele patiënt af te stemmen. In de toekomst zullen hierdoor ook kunstmatig gecreëerde organen en lichaamsdelen worden ingezet bij behandelingen.

Lease

Er is daarnaast ook een andere trend gaande. Vanwege de beperkte financiële ruimte, maken ziekenhuizen steeds vaker gebruik van alternatieve financiering. Waar voorheen de reserves van het ziekenhuis werden aangesproken of een lening bij banken werd gesloten, kiest een groeiend aantal ziekenhuizen voor lease-constructies. Inmiddels wordt 15 procent van de apparatuur op die manier gefinancierd. ING verwacht dat deze markt met 10 procent per jaar groeit tot 165 miljoen euro in 2020. Een andere trend is dat ziekenhuizen steeds vaker langdurige onderhouds- en beheercontracten afsluiten met grote leveranciers als Philips en Siemens.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

12 februari 2013

Twee zinnen vallen op.

” Hieminga wijst er daarnaast op dat de inzet van medische apparatuur, hoewel moeilijk te kwantificeren, ook bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit."

en

"Afgezet tegen de totale collectieve bestedingen voor zorg van 77 miljard euro zijn de uitgaven voor medische apparatuur goed voor 1 procent van dit totaal"

1% van de zorgkosten besteden aan apparatuur is relatief laag. In de Industrie wordt jaarlijks 4-6% besteedt aan apparatuur, en neemt de arbeidsproductiviteit sterker toe dan in ziekenhuizen.

Verreweg de meeste zorgkosten wordt uitgegeven aan personeel (60% in ziekenhuizen) en deze kosten stijgen met meer dan 4%.

Zaak dus dat we wel gaan kwantificeren (middels HTA-onderzoek) wat de bijdrage is van apparatuur op de stijgende arbeidsproductiviteit en aansluitend de investeringen in arbeidsbesparende apparatuur gaan intensiveren.

Top