ACTUEEL

Kabinet worstelt met informatieparadox

Het vertrouwen in de zorg kan worden aangetast, doordat de verschillen in kwaliteit van zorgverleners steeds zichtbaarder worden. Hier speelt de informatieparadox, schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in hun Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’ aan de Tweede Kamer.

Onzekerheid

Onder patiënten bestaat een groeiende behoefte aan informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Deze informatie wordt ook steeds meer ontsloten. De bewindspersonen vrezen dat door kennis van kwaliteitsverschillen de onzekerheid onder patiënten toeneemt. “Het beeld dat er in de zorg van alles mis is, wordt hierdoor versterkt, terwijl in feite de zorg juist beter wordt doordat er veel sneller en ingrijpender consequenties zijn aan het leveren van slechte kwaliteit”, schrijven de bewindspersonen. “Dacht iedereen, mede door gebrek aan informatie, dat ieder ziekenhuis in Nederland goed en van dezelfde kwaliteit was, steeds meer zal blijken dat daarin grote verschillen zitten. Dat kan leiden tot een afnemend vertrouwen en onzekerheid. Zeker als ook zal blijken dat een ziekenhuis in het ene zorgonderdeel goed is en in het andere zeer matig.”

“Een toenemende transparantie zal onaanvaardbare situaties eerder aan het licht brengen. Deze situaties zullen ook door publieke transparantie bij het brede publiek bekend worden. Ook dit vergroot het inzicht van een individuele patiënt, maar tegelijkertijd de onzekerheid.”

Belang van transparantie

Ondanks deze informatieparadox is meer openheid en transparantie heel belangrijk voor de verbetering van de zorg en voor het bewust kunnen kiezen van de patiënt en cliënt, de doorverwijzende arts, de inkopende verzekeraar en de gemeente, stellen zij verderop in de brief. Zij noemen transparantie over kwaliteit “essentieel om goede keuzes te kunnen maken.”

Kwaliteitsinstituut

Behalve keuzes door patiënten doelen zij ook op keuzes door zorgverzekeraars. “Er is in de praktijk sprake van veel overbehandeling en praktijkvariatie. Dat is ongewenst en moet worden tegengegaan. Hoewel de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, verloopt de ontwikkeling van kwaliteitskaders in de praktijk moeizaam en is er nog te weinig aandacht voor doelmatigheid en verantwoording over kwaliteit. Het Kwaliteitsinstituut zal eraan bijdragen dat de benodigde informatie wel beschikbaar is”, aldus de minister en staatssecretaris.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top