ACTUEEL

Vrouwen starten Platform Innovatie in Toezicht

Vrouwen uit het landelijke netwerk van vrouwelijke commissarissen en toezichthouders hebben het Platform voor Innovatie in Toezicht (PIT) opgericht. Zij streven een vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen na.

PIT bestaat uit een netwerk van ruim 1500 leden. Vanuit het platform werken zij aan innovatie in toezicht door te investeren in kennisuitwisseling en met name cultuurverandering vanuit verschillende invalshoeken. Ook investeert PIT in het opleiden en zichtbaar maken van een nieuwe generatie toezichthouders. Naast het organiseren van netwerkbijeenkomsten, verzorgt PIT workshops om aanstaande toezichthouders voor te bereiden op hun nieuwe rol.

Balans

De basis wordt gevormd door vrouwelijke toezichthouders, maar het doel van PIT is meer innovatie en kwaliteit in toezicht. "Diversiteit gaat niet alleen om een vrouwenquotum of verjonging. Voor beter toezicht is wel meer balans nodig, tussen masculiene en feminiene waarden, tussen verschillende generaties maar ook tussen verschillende culturele achtergronden." Zegt Karin Doms, één van de initiatiefnemers van PIT.

Waardengedreven toezicht

In veel bestuurskamers wordt nog voornamelijk gestuurd op cijfers. PIT zet zich in voor meer waardengedreven toezicht. Hanske Plenge, eveneens initiatiefnemer, zegt daarover: "Veel bestuurders denken te kunnen vertrouwen op cijfers, maar o.a. het Libor-schandaal heeft duidelijk gemaakt dat cijfers boterzacht zijn. Ze bieden schijnzekerheid. Waarden als gedrag en cultuur zijn steeds meer bepalend voor een goede sturing aan organisaties."

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 februari 2013

De motivatie voor een mannen-uitsluitend netwerk ontgaat mij.

Doms

15 februari 2013

De basis van PIT wordt gevormd door het landelijke netwerk voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders, maar PIT richt zich uiteindelijk niet exclusief op vrouwen. Het doel van PIT is Innovatie in Toezicht en diversiteit is daarbij in onze visie een van de voorwaarden. Dat gaat niet zozeer over (het aantal) vrouwen, maar wel over het vinden van een betere balans: tussen masculiene en feminiene waarden, tussen hard controls en soft controls, tussen systeemwereld en leefwereld. Dat vraagt om een verandering in onze bestuurscultuur, en daar zet PIT zich voor in.
Kortom: ook mannen die 'in' zijn voor meer PIT in de bestuurskamers zijn van harte welkom om met samen met ons te werken aan Innovatie in Toezicht.

Brouwer, H.

18 februari 2013

Geachte dames en heren,

Met veel belangstelling het artikel gelezen.
Graag sluit ik mij aan bij PIT.
Wie kan mij hiervoor de nodige informatie geven?

Op voorhand hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Hilde Brouwer

Anoniem

18 februari 2013

ik wil mij graag aanmelden als lid van dit platform.
Ben vice voorzitter van de RvT van LOC zeggenschap in zorg.

Doms

18 februari 2013

Leuk dat het bericht over de start van PIT zo veel reacties oproept. Eigentijdse toezichthouders (M/V, in alle branches) die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij PIT of meer informatie willen, kunnen contact opnemen via onze website http://www.vrouwelijkecommissarissen.nl of mailadres info@vrouwelijkecommissarissen.nl. Wij staan open voor uw reacties, tips en feedback.
Karin Doms, initiatiefnemer PIT

Top