ACTUEEL

Slotervaart start petitie voor vrije artsenkeuze

Het Slotervaartziekenhuis start een petitie voor het behoud van een vrije artsenkeuze door patiënten. De petitie is ingegeven door de voorgenomen wetswijziging om een vrije artsenkeuze in het basispakket verder te beperken.

“Deze verandering staat haaks op de wettelijk vastgelegde keuzevrijheid in de zorg. Wij vinden het principieel onjuist dat de verzekeraar gaat bepalen waar een patiënt wordt behandeld. Het gaat ons om dit belang: de keuzevrijheid van de patiënt. Hiermee komt bovendien de relatie tussen arts en patiënt – uiteindelijk de kern van de zorg - onder druk te staan”, stelt bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis op de website van het ziekenhuis.

Macht verzekeraars

Erbudak informeert de patiënten over de consequenties als een vrije artsenkeuze in het basispakket wordt beperkt: “Als de voorgenomen veranderingen (een wetswijziging) doorgaan, dan krijgen verzekeraars heel veel macht. In de praktijk betekent het dat zij kunnen besluiten om een ziekenhuis bij u in de buurt niet te contracteren. Zij hoeven daar dan nauwelijks verantwoording over af te leggen (kwaliteit, prijs of een andere reden, en dat vanuit het met de overheid overeengekomen beleidsmotto ‘doelmatige zorg’). Waar deze stap op neer komt is dat zorgverzekeraars patiënten sturen in de richting van hun wensen: via contracten met andere ziekenhuizen en behandelaars.” De petitie wordt aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Het is niet verwonderlijk dat het Slotervaartziekenhuis zich verzet tegen meer zeggenschap door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar Achmea heeft voor 2013 geen contract gesloten met het Slotervaartziekenhuis. Volgens Achmea wil het ziekenhuis meer geld dan nodig is, volgens het Slotervaart dwingt Achmea het ziekenhuis onder de kostprijs te werken. Erbudak wil de rechter laten toetsen waar de grenzen liggen van wat zorgverzekeraars kunnen bepalen. 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 februari 2013

Als mensen waarde hechten aan de vrije artsenkeuze van alle artsen, dan kunnen ze toch gewoon een polis nemen waarin alle artsen zijn gecontracteerd?

En als ze geen waarde hechten aan vrije artsenkeuze dan kunnen ze kiezen voor een goedkopere polis waarin voldoende goede artsen zijn gecontracteerd, maar niet alle.

Dit gaat volgens mij alleen maar over onderhandelingsmacht en niet over het belang van de patient, want die is misschien wel gebaat bij scherpe contracten.

Anoniem

18 februari 2013

Dit lijkt mij een goed voorbeeld van hoe marktwerking hoort te werken; door selectieve inkoop van zorgverzekeraars. Als we zorgverzekeraars gaan beperken om selectief in te kopen (en daarmee de regierol ontzeggen), dan kunnen we beter gelijk stoppen met de marktwerking in de zorg. Het is een misverstand dat verzekeraars zo veel marktmacht hebben tegenover de ziekenhuizen, dat heeft de tijd ons inmiddels wel geleerd. En Achmea-verzekereden die wel in het Slotervaart behandeld willen worden, kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Daar zit de keuzevrijheid.

Anoniem

19 februari 2013

Wat wordt vergeten is dat de patiënt naar de dokter gaat en niet naar de verzekeraar. Het gaat niet om vrije keuze van verzekeraar maar van dokter. Alsof het niet uitmaakt wie dat is. De zorgverzekeraars weten wat goed voor u is. En wat goed is voor hun eigen portemonnaie; in 2012 1 miljard € winst!
En marktwerking tussen verzekeraars is er al helemaal niet. Nederland is door deze 4 keurig in 4 regionale stukjes ' verdeeld' . Alleen aan de randen van 'hun' gebied is er ( minimale) ' concurrentie'. Maar als huisartsen collectief willen onderhandelen staat de NMA op de stoep. Hoezo marktwerking.

Anoniem

19 februari 2013

@anoniem: helemaal mee eens. Exact hetzelfde geldt voor de logopedie

Anoniem

19 februari 2013

Als de overheid ook de restitutiepolis verbiedt (in regeerakkoord opgenomen) vervalt de mogelijkheid om te kiezen voor een polis waarin alle zorgverleners worden gecontracteerd.
Aan de kant van de zorgverleners speelt het probleem dat de contracten door de zorgverzekeraars pas worden aangeboden in de periode dat de klant/patient al moet kiezen of hij wil overstappen op een andere zorgverzekeraar.

Anoniem

19 februari 2013

Is het niet de verzekeraar die namens de verzekerden onderhandeld en de beste prijs/kwaliteit dient af te dwingen? Op die manier wordt getracht de zorg betaalbaar te houden en goede kwaliteit te leveren. Achmea doet precies dit.

Wat betreft de discussie over marktwerking in de zorg, moet de markt voor ziekenhuiszorg niet verward worden met die van huisartsenzorg. Dat er bij de sprake is van weinig concurrentie, daar ben ik het mee eens. Echter is dat m.i. niet vanwege de door uw voorgestelde reden, maar juist doordat verzekeraars niet om huisartsen heen kunnen. Een verzekeraar zal niet snel een huisarts niet contracteren, aangezien verzekerden vaak een langdurige relatie met hun huisarts hebben. Dit maakt dat verzekeraars een zwakkere onderhandelingspositie hebben met verzekeraars. Dit zien we ook terug in het feit dat onderhandelde prijzen vaak op het maximum tarief liggen.

Anoniem

19 februari 2013

Als trouwe clienst bij Agis (ruim 40 jaar) kan ik mij absoluut niet vinden in de eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden die ineens per 1 april in zouden mogen gaan. Even trouw als naar Agis ben ik ook van plan om loyaal te blijven aan het Slotervaartziekenhuis!
Wanneer ik toch gedwongen wordt een ander ziekenhuis te kiezen dan stap ik over naar een verzekering die mijn eigen keuze wel belangrijk vindt! Wanneer Agis / Achmea tussentijds het bestaande contract kan wijzigen, dan geldt dat eveneens voor de client die zomaar voor het blok wordt gezet.

Anoniem

20 februari 2013

Ik steun voor 100% Uw petitie en hopelijk komt
U als grote winnaar uit deze oneerlijke strijd

Anoniem

21 februari 2013

Nou lijkt die marktwerking er stiekem toch nog eens van te gaan komen.

Hulde!

En reken er maar op dat er hierdoor ook juist meer concurrentie gaat ontstaan tussen de verschillende verzekeraars dan minder!

Het feest kan beginnen.

E.Kriek

6 april 2013

Hoe komt het toch dat een discussie over mevrouw Erbudak, en over het Slotervaart ziekenhuis, zoveel anonieme reacties oplevert?
Blijkbaar ben ik buitengewoon naïef, als ik veronderstel dat een open discussie over dit onderwerp in een beschaafd land "gewoon moet kunnen" ?
Meneer Rouvoet, u heeft volgens mij een PR- probleem.
Critici voelen blijkbaar de behoefte om ondergronds te gaan!

Top