ACTUEEL

Verscherpt toezicht bij SGJ deels opgeheven

De Inspectie Jeugdzorg heeft donderdag het verscherpt toezicht bij Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ)opgeheven voor de onderdelen pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming. Een uitzondering geldt voor de afdeling jeugdbescherming regio Zuid, waar het verscherpt toezicht wordt verlengd tot 1 juli.

Het risicomanagement binnen dit onderdeel van de christelijke jeugdzorgorganisatie is nog steeds niet op orde. Om verbeteringen aan te brengen heeft SGJ hier per 1 januari een nieuwe teammanager aangesteld. Deze heeft eerder de verbeteringen doorgevoerd in de regio’s Noord en Midden. Daarnaast heeft de organisatie een verbeterplan opgesteld dat naar het oordeel van de inspectie voldoet aan de gestelde eisen van volledigheid, realisme en ambitie. SGJ neemt geen nieuwe pupillen meer aan zolang het onder verscherpt toezicht staat. Op deze manier wil de organisatie de beschikbare capaciteit maximaal inzetten voor de zorg en het doorvoeren van de verbeteringen. Nieuwe cliënten worden doorverwezen naar de Bureaus Jeugdzorg.

SGJ staat sinds 20 maart 2012 onder verscherpt toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top