ACTUEEL

PGGM biedt Alzheimer Nederland helpende hand

PGGM biedt Alzheimer Nederland helpende hand

PGGM en Alzheimer Nederland hebben een intentieverklaring getekend om samen het grote aantal mantelzorgers te ondersteunen dat is betrokken bij dementie-patiënten. Beide partijen willen tevens bewustwording en fondsenwerving op het gebied van aanpak van dementie een impuls geven.

Een kwart miljoen mensen lijdt aan de hersenziekte dementie. Zo’n 190 duizend mantelzorgers, vooral familieleden, zijn hier intensief bij betrokken. PGGM laat weten aandacht aan dementie te besteden “om haar ruim 578 duizend leden te helpen gezond ouder te worden en zo een waardevolle toekomst te realiseren”.

Ondersteuning mantelzorg

Gea Broekema-Prochazka, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, stelt dat de druk op mantelzorgers niet makkelijk te verminderen is. “Wat we wel kunnen doen is hun belastbaarheid vergroten zodat ze de zorg beter aankunnen. Door ons landelijk netwerk van vrijwilligers, panels en onderzoeken weten wij waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Dit gebruiken we om samen met betrokken partijen de zorg te verbeteren.”

Toename dementiepatiënten

Deskundigen verwachten dat het aantal dementiegevallen de komende dertig jaar zal verdubbelen tot een half miljoen. Neuroloog Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum VUmc bestempelt dit als “een nationale ramp” omdat dit een grote beslag legt op mantelzorgers en professionals. Iedereen krijgt in zijn directe omgeving te maken met dementie: thuis, in de familie, op het werk of in de buurt, aldus Scheltens.

Else Bos, waarnemend Chief Executive Officer PGGM: “Mensen die in de zorg werken nemen ook vaak de mantelzorg op zich voor een dementerend familielid. Ze brengen grote offers, en lopen een reëel risico overbelast te raken. Die mensen wil PGGM hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.”

Aanpak problemen

Eerder sloot PGGM zich aan bij het Deltaplan Dementie waar meerdere partijen gezamenlijk initiatieven nemen om het probleem van dementie aan te pakken. Zo heeft PGGM met andere partijen een platform opgezet – via www.wehelpen.nl - waar vraag en aanbod van mantelzorg samenkomt, zodat beter op de zorgbehoefte kan worden ingespeeld.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 februari 2013

Ik begrijp dat niet van PGGM - dat doen ze van o.a. mijn pensioengeld - en, hoe hoog is die dekkingsgraad nu eigenlijk ...

Nies

26 februari 2013

Mijn pensioen wordt een stuk beter als mijn mantelzorg zich goed voelt, wanneer ik dement ben. Dus ik vind dit een prima investering van mijn pensioengelden.

terlouw

24 april 2013

Jammer dat in het geheel van alle plannen het dementeren van verstandelijk gehandicapten systematisch wordt genegeerd. Het thema is herhaaldelijk onder de aandacht gebracht door KansPlus bij VWS, terwijl Alzheimer Nederland evenzeer op de hoogte is. Er lijkt sprake van discriminatie van verstandelijk gehandicapten.
Een plan voor dementerende verstandelijk gehandicapten dat de steun had van alle direct betrokken partijen in de verstandelijk gehandicaptenzorg werd door VWS onder tafel geveegd....PGGM heeft ook werkers(en mantelzorgers) in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Top