ACTUEEL

IGZ plaatst Ascensio Zorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op Ascensio Zorg in Hilversum. In december 2012 gaf de staatssecretaris van VWS op advies van de IGZ al een aanwijzing aan Ascensio Zorg. Volgens de inspectie heeft de organisatie "grotendeels uitvoering gegeven" aan deze aanwijzing, maar is dit slechts een eerste stap.

Voor een fundamentele kwaliteitsverbetering is het noodzakelijk dat directie, management en medewerkers zich het kwaliteitsdenken eigen maken en toepassen in de praktijk, zo vindt de inspectie. Om dit goed te blijven volgen, heeft de IGZ besloten verscherpt toezicht in te stellen voor een periode van maximaal zes maanden. De inspectie zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de uitvoering van de zorg voor de moeders met een kind, aan de uitvoering van de dagbesteding en aan de inhoud van de zorgplannen. Ascensio verleent zorg en dagbesteding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top