ACTUEEL

Ruwaard gaat niet akkoord met schadefonds

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse heeft woensdag een voorstel voor de oprichting van een schadefonds voor gedupeerde patiënten van de hand gewezen. Volgens het ziekenhuis kleven er te veel nadelen aan een collectieve schikking.

In totaal hebben 95 mensen via Hartpatiënten Nederland en letselschadeadvocaat Rob Vermeeren een claim ingediend tegen het ziekenhuis. De totale schade is door Vermeeren vastgesteld op 600 duizend euro. Hij stelde het ziekenhuis voor om een fonds van 200 duizend euro in te stellen zodat gedupeerden snel gecompenseerd kunnen worden.

Anoniem

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis lopen de klachten en claims sterk uiteen. “Wij hebben een lijst aangeleverd gekregen met 95 klachten over de zorg die is geleverd in ons ziekenhuis'', stelt de woordvoerder. “Een deel van die klachten zou gegrond kunnen zijn. Maar er zitten ook bejegeningen tussen, waarbij geen sprake is van schade aan een patiënt. En die dus ook niet tot een claim zullen kunnen leiden. Datzelfde geldt voor de anonieme klachten. Daar kunnen we niets mee.''

Individueel

Het Ruwaard van Putten zegt elk geval individueel te willen behandelen. “Zorgvuldigheid gaat voor snelheid'', aldus de woordvoerder. “Een schikking is niet de beste oplossing.'' Hartpatiënten Nederland noemt de houding van het Ruwaard van Putten uitermate laakbaar. “Het ziekenhuis verplicht patiënten nu om zelf een juridische procedure te starten, met alle kosten van dien'', zo stelt Hartpatiënten Nederland. De patiëntenvereniging is ook bang dat individuele afhandeling veel tijd vergt. Volgens Hartpatiënten Nederland zijn de gedupeerden al 3 maanden aan het lijntje gehouden. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 maart 2013

Het standpunt van RvP is volkomen terecht. Dit soort claims kan niet collectief worden geregeld. Bovendien betekent het niet aangaan van een collectieve regeling niet dat zaken op de lange baan worden geschoven, en al helemaal niet dat patiënten verplicht zijn een procedure te starten.

Door een regeling zoals voorgesteld door de advocaat profiteren personen die feitelijk geen recht hebben op schadevergoeding, ten koste van patiënten die dat wel hebben en ten koste van het ziekenhuis.

Ik sluit zeker niet uit dat de advocaat een collectieve regeling voorstelt omdat het aantal mensen met een gegronde aanspraak tegenvalt. De ervaring leert dat media-aandacht over "misstanden" in een ziekenhuis veel claims genereert waarvan er na onderzoek weinig overblijven. Het feit dat er bij RvP verjaarde claims zijn ingediend, klachten over bejegening en anonieme klachten illustreert dat dat ook in dit geval aan de orde is. Het zou laakbaar en onzorgvuldig zijn om voor die klachten schadevergoeding toe te kennen.

Wat vaak vergeten wordt is dat een ziekenhuis niet over een onuitputtelijke geldbron beschikt en dat elke euro die als schadevergoeding wordt betaald niet wordt gebruikt voor het verlenen van medische zorg. Claims moeten dus zorgvuldig en individueel worden beoordeeld. Juist daarom is het afwijzen van een collectieve regeling een goede zaak.

(ondergetekende heeft geen enkele band met het RvP, niet met daar werkzame personen, niet met de aansprakelijkheidsverzekeraar en ook niet met enige patiënt van het RvP)

Top