ACTUEEL

Artsen willen stop op openbare berispingen

Artsenfederatie KNMG wil dat berispingen en boetes die artsen krijgen niet meer via advertenties in de krant openbaar worden gemaakt. De KNMG zal de minister op korte termijn vragen om het openbaar maken van tuchtrechtelijke berispingen en boetes stop te zetten.

Volgens KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag hebben de openbare berispingen “buitenproportionele negatieve effecten voor de arts en zijn directe omgeving”. “Bij lichte maatregelen vinden wij de publicatie met naam en toenaam in de krant buiten alle proporties”, aldus Van der Gaag in het EO-programma De Vijfde Dag. “De publicatie schept een vertekend beeld over goede en minder goede artsen. In de advertentie wordt gesproken over een vergrijp, alsof we het hier hebben over een misdaad.”

Niet zinvol

Daarbij kunnen artsen zich volgens de KNMG niet verweren tegen deze stigmatisering omdat ze gebonden aan het beroepsgeheim. Daarbij helpen de advertenties patiënten niet bij het kiezen voor een goede zorgverlener, zo vindt KNMG. “Berispingen en boetes zijn relatief lichte maatregelen, maar als patiënt bekruipt je onterecht het gevoel dat je bij deze dokter misschien niet moet zijn”, aldus de KNMG.

Openbaarmaking

Het CIBG maakt sinds juli 2012 niet alleen schorsingen en doorhalingen van zorgverleners, maar ook berispingen door medische tuchtcolleges openbaar. Dit gebeurt online in het BIG-register, maar ook via advertenties in regionale kranten, met naam en toenaam van de zorgverlener.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 maart 2013

Als een arts deze vrijgeleide gegeven wordt om de ene na de andere fout te maken en soms zelfs dodelijke zonder dat mensen dit te weten komen vindt ik dit idee wansmakelijk.
Terug naar de middeleeuwen dus .

Ingrid, Jan, Lucille,Wim

13 maart 2013

Wat een onzin. Inderdaad terug naar de middeleeuwen.
Artsen die kleine of grote maken is niet aan de orde, Overal wordt transparantie vereist. Vooral in het bedrijfsleven vliegen mensen zelfs als ceo tegenwoordig zo de laan uit. En dan zouden artsen die met levens spelen buiten schot blijven?

Bovendien er zijn meer artsen die openheid willen en openbaar making van berispingen e.d. onder invloed ook van de letselschade advocaten dan dat er artsen zijn die liever de doofpot verkiezen. Stel je voor dat een zeker neuroloog niet in de media was gekomen?

Het is niet een aktie van 'artsen' maar een solistisch optreden van Rutger Jan van der Gaag hebben we begrepen. Alleen maar in naam van de KNMG. Wat is de relatie tussen hem en Schippers die nu onder rook(vuur) ligt?

In ieder geval heeft RJvdG niet namens ons gesproken, artsen in Groningen.

Voortaan voor uzelf spreken collega!

Dr. De Gans

13 maart 2013

De argumenten van de Gaag lijken niet valide in deze discussie. Hij zou er beter aan doen te wachten met voor de fanfare uit te lopen. De EU heeft hier ook nog wat over te zeggen en dat hebben we met zijn allen als artsenorganisatie ook gewild dat een openbare vermelding van het falen van artsen wordt gepraktizeerd. En bovendien voor een berisping moet je het toch wel bont gemaakt hebben, dat is helemaal niet zo een licht 'vergrijp'.

Juist deze misplaatste opmerkingen van van der Gaag maakt de zaak alleen maar interessanter voor onderzoeken journalisten in een open democratie. Erg dom verzoek maar ja de KNMG is al decennia meer een papieren tijger dan een wetenschappelijk instituut wat nog iets te zeggen heeft.

Benjamin040

14 maart 2013

Transparantie heeft zo zijn voordelen. Stel dat alles achter gesloten deuren zou plaatsvinden dan voelt het slachtoffer zich alleen, niet serieus genomen en zal de geruchtenstroom toenemen dat men het toch weer opneemt voor de collega en de betrokken arts die kan zo weer in het buitenland of ergens in Nederland weer aan de slag. Wie kent hem per slot. Nu kan men zien dat het recht zich zal doen gelden.

de Vries

14 maart 2013

VVD en PvdA willen beiden op zeer korte termijn wetgeving die artsen die niet de missers van hun collega's melden ook strafrechtelijk gaan vervolgen en aan de tuchtrechter uitleveren.
Me dunkt dat het proefballontje van de KNMG voorzitter van der Gaag een onaangename aanvaring kan opleveren voor artsen die niet mee willen werken aan een transparante waarheidsvinding.
Het wetsvoorstel kan er zelfs toe leiden dat de voorzitter onder vuur komt te liggen wegens een openbare oproep die haaks staat op de wil van de coalitiepartijen.

Desiree (chirurg)

14 maart 2013

De kop van het artikel laat precies zien waar de KNMG voor staat.
Maar de status quo van de KNMG zal wel razendsnel moeten veranderen van niet willen naar wel moeten melden.

Bijkomend voordeel is dat de groeiende groep werkloze specialisten ook eens aan de bak kunnen. Veel specialisten die allang over hun houdbaarheidsdatum heen zijn bezetten nu de werkplek van veel breder opgeleiden met wel de juiste ethische mentaliteit. Een kwalijke zaak als het gaat over marktwerking dunkt me.

Bert (arts)

14 maart 2013

Transparantie is een goede zaak, ook voor medici, en past volledig in de huidige tijd.
Van der Gaag zet met deze voorgestelde versluiering de klok echter mijlenver terug.
Terwijl in de farmaceutische industrie de openheid steeds meer toeneemt (denk bijvoorbeeld aan het Centraal Transparantieregister dat in werking gaat treden) verschuilt de medische professie zich in dit geval onterecht achter haar beroepsgeheim. Normen en waarden, openheid en rekenschap passen ons allemaal en artsen dienen hierop geen uitzondering te vormen.
Kortom: een onbegrijpelijk en laf standpunt van de KNMG-voorzitter.

Cees (ook arts)

14 maart 2013

Mocht de KNMG denken ook voor mij te spreken dan laat ik ze weten dat ik thans overweeg mijn lidmaatschap op te zeggen. Inderdaad wat een laf en onbegrijpelijk standpunt.

Wie is niet enorm geschrokken van dit officiele standpunt van de KNMG?

Kan het voorzittersschap van van der Gaag niet aan de orde komen op een volgende vergadering? Of iemand met dit standpunt eruit of ik zeg mijn lidmaatschap op.

Ik eis openlijke excuses bij deze aan de hele beroepsgroep.

Bart Bruijn, Huisarts, Streefkerk

15 maart 2013

Ik vind dat Van der Gaag een punt heeft. De idee achter deze schandpaalconstructie is ongewild dat artsen een feilloos superwezen zijn, waarvan een onmenselijke hoeveelheid volmaaktheid kan worden geeist. De opmerking dat je het heel bont moet maken voor een dergelijke maatregel snijdt geen hout. Bovendien zie ik boven geen mensen die werkelijk lijden van openbaarmaking. Ik ben huisarts in een dorp en ik weet zeker, gezien tuchtrechtuitspraken van de laatste 5-6 jaar, dat het maken van vergissingen (want dat zijn het), of zelfs omstandigheden die een dergelijke maatregel uitlokken , niet beneden mij zijn! Of de procedure volgt en of de maatregel wordt opgelegd, collega's, is een kwestie van geluk en pech!

Hierbij vertel ik u, dat het feit dat het mij niet is overkomenin de afgelopen 15 jaar een kwestie van GELUK is. Ik ben een heel gewetensvol arts, ik doe mijn alleruiterste best, maar ik ben menselijk! Niet volmaakt.

U stort de fiolen van de toorn uit over van der Gaag, vaak op onterechte gronden, vaak uit geborneerdheid en, omdat ik geen hele namen zie kan ik dat niet controleren, m.i. uit gebrek aan ervaring of zelfs uitzicht op werk. "Maken ze ook nog eens plaats" is geen argument in dezen, neen, geeft eerder ammunitie aan de reactie van Van der Gaag.

Over 'binnenskamers houden' gaat dit niet. Zittingen zijn openbaar, zoals strafrecht en uitspraken worden in het BIG-register vermeld.

Nogmaals, het idee dat ik, als dorpshuisarts, totaal geruineerd kan worden, door het maken van een volkomen eerlijke vergissing, is krankzinnig, want ik maak die vergissingen!

Hoofwijk

15 maart 2013

Gelukkig! Een genuanceerde reactie van collega Bruijn, en met naam!
De middeleeuwen zijn inderdaad van toepassing. Immers bij welke tucht maatregel dan ook een advertentie van 15 bij 15 cm in de plaatselijke pers: dat is de middeleeuwse schandpaal. Ik gun geen van de anonieme (althans alleen met voornaam reagerende) mensen die schandpaal! Wel adviseer ik ze eens een jaar de tuchtraadzaken in Medisch Contact te lezen en te beseffen: dat kan ons allen overkomen. En ja er zijn uitzonderingen die we moeten aanpakken, ook als beroepsgroep,
Ik ben groot voorstander van openheid, transparantie, veilig melden. En ook van benoemen van goed functioneren. De huidige aandacht op disfunctioneren is te ver doorgeslagen en voer voor sensatiejournalistiek.
Ik dank onze KNMG voorzitter en steun hem van harte!
dr A.G.M. (Ton) Hoofwijjk, chirurg

Mandy van Geloof, huisarts Roosendaal

15 maart 2013

Ik ben het helemaal eens met collegae Bruijn en Hoofwijk en sta volledig achter de oproep van de KNMG om te stoppen met publicatie van berispingen en boetes in de lokale krant.
Het maken van fouten, vergissingen of verkeerde beslissingen kan en zal ons helaas allemaal overkomen. Een uitzondering ( en daar moeten we als beroepsgroep ook tegen optreden) daargelaten zal dit ons een betere arts maken. Ik lees de uitspraken van het tuchtcollege in medisch contact altijd, en besef me regelmatig dat dit ook mij had kunnen overkomen. Artsen zijn mensen.
Ik vind het belangrijk dat de maatregelen openbaar worden gemaakt in het BIG register, zoals ook de KNMG voorstaat. Niets doofpot!
Maar het is werkelijk buiten alle proporties om de lichte maatregelen te publiceren in de lokale krant.
Of zullen we in het kader van de middeleeuwse schandpaal maar alle 'vergrijpen' voortaan gaan melden met naam en toenaam in de lokale krant? Verkeersboetes, rijden onder invloed, diefstal........

Letselschade advocaat

15 maart 2013

Huisartsen kunnen zich verzekeren tegen financiele gevolgen van hun disfunctioneren. De wetgever zal steeds meer openheid van zaken eisen, zelfs als 'fouten' worden gemaakt door 'gewetensvolle huisartsen. Journalisten zullen de komende tijd het falen van sommige artsen messcherp blootleggen. Natuurlijk zijn de zwakke broeders daar niet blij mee maar het is wel een eis van de moferne generatie. Wie niet deugt dient zijn bezigheden te staken. Niet goedschiks, dan maar anderschiks via een advertentie in het plaatselijk dagblad. Dat wordt de norm. Voor wie dit niet kan accepteren staan er genoeg vervangers klaar.
De zorg is al duur genoeg met 90 miljard. Het gaat wel om mensen. Dat schijnen sommige van de bovengenoemde personen nog niet echt te beseffen.

Wullink JW

16 maart 2013

Ben zelf sinds 1974 als verpleegkundige (IC/CCU) en later als hartfunctie-laborant werkzaam. Heb in al die jaren ook fouten gemaakt. Dit heb ik altijd gecommuniceerd met de patiënten of met de familie die dit is overkomen. Verder heb ik dit ook altijd gemeld. Een goede en eerlijke communicatie werkt dan altijd. Patiënten zijn bijna altijd bereidt je de fout te vergeven. Het verdraaien, verdoezelen en er niet over willen of durven praten werkt altijd tegen je. Het is dus bijna nooit dat een arts niet deskundig is, maar dat het een `Hork` is en niet met zijn patiënten communiceert. Hierdoor hebben Letselschade advocaten helaas een goed belegde boterham.

Top