ACTUEEL

Drie nieuwe TOPGGz-afdelingen

Het Centrum voor Neuropsychiatrie van GGZ Noord- en Midden-Limburg, Stichting Centrum ‘45 uit Diemen en Oegstgeest en de polikliniek van het Leo Kannerhuis krijgen maandag 22 juni het keurmerk TOPGGz. Het keurmerk is bedoelt voor ggz-instellingen die topklinische zorg verlenen.

Topklinische zorg

In totaal zijn er nu dertien TOPGGz-afdelingen in Nederland. Topklinische zorg is gespecialiseerde zorg voor complexe of zeldzame psychiatrische aandoeningen waar de gewone tweedelijns geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat biedt. De TOPGGz-afdelingen hanteren hoogwaardige kwaliteitscriteria en bieden innovatieve patiëntenzorg. Ook voeren ze toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en ontwikkelen ze innovatieve en experimentele behandelingen. De afdelingen werken samen met universiteiten, investeren in onderwijs en opleiding en patiënttevredenheid en behandeleffecten zijn standaard onderdeel van de bedrijfsvoering.

Breder aanbod van derdelijnszorg

De stichting Topklinische GGz is een initiatief van Altrecht, Lentis, de Parnassia Bavo Groep, Rivierduinen en De Viersprong. In 2008 zijn de eerste tien keurmerken uitgereikt. Met het keurmerk wil de stichting de topklinische- en topreferente zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en faciliteren zodat er een breder aanbod ontstaat van gespecialiseerde derdelijnszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top