ACTUEEL

Artsen twijfelen aan kwaliteit darmkankertest

Artsen twijfelen aan de kwaliteit van de Italiaanse test die vanaf september gebruikt gaat worden in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, zo meldt de Volkskrant. Volgens critici is de Italiaanse test vanwege de vele onvolkomenheden “de Fyra onder de poeptesten”.

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf september gefaseerd ingevoerd voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar oud. In totaal ontvangen 4 miljoen Nederlanders een plastic buisje waarin ze een monster van hun ontlasting moeten nemen.

Bloedsporen

Het buisje wordt per post ingestuurd naar het laboratorium. Als de ontlasting bloedsporen bevat, kan dat wijzen op een darmtumor en volgt verder onderzoek. De Gezondheidsraad schat dat zo op termijn jaarlijks 1400 sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

Europese aanbesteding

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) koos na een aanbesteding voor FOB Gold, een testbuis voor ontlasting van een Italiaanse fabrikant. Die is goedkoper dan de Japanse tegenhanger die tot op heden werd gebruikt bij Voor de proefbevolkingsonderzoeken. Omdat het om een miljoenenorder gaat, moest het RIVM een Europese aanbestedingsprocedure voeren voor de test.

Fyra

“FOB Gold is de Fyra onder de poeptesten”, zegt Jan Jansen, hoogleraar maag-, darm- en leverziekten in het UMC St. Radboud, in de Volkskrant. Het gevaar bestaat dat de gekozen test veel minder gevoelig reageert dan de grondig onderzochte OC-Sensor, zegt Jansen. “Dat betekent dat veel meer dure vervolgonderzoeken nodig zijn om hetzelfde aantal tumoren op te sporen. Of je doet die extra vervolgonderzoeken niet, maar dan blijft een hoger aantal tumoren onopgemerkt.”

Doodzonde

Ook  Chris Mulder, hoogleraar maag-, darm- en leverziekten, en klinisch chemicus Rien Blankenstein, beiden verbonden aan het VUmc, zijn kritisch. Blankenstein wijst erop dat van de Italiaanse test FOB Gold geen validatierapporten zijn te vinden, “een wetenschappelijke doodzonde”.

Geen verschillen

Het RIVM stelt dat er geen significante verschillen tussen de poeptesten zijn. Een woordvoerster wijst er op dat de critici betrokken waren bij studies naar de OC-Sensor, die ook in de proefbevolkingsonderzoeken is gebruikt. De keuze voor de Italiaanse test “bemoeilijkt de toekomst en financiering van hun onderzoek”, aldus het RIVM. Volgens het RIVM voldeden beide testen aan de kwaliteitseisen, maar scoorde FOB Gold beter qua kosten.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

18 maart 2013

Dan is het zaak dat het RIVM duidelijk maakt waar uit blijkt dat beide testen aan de kwaliteitseisen voldoen, en waar die kwaliteitseisen uit bestaan.

bastings

29 maart 2013

De negatieve aspecten van aanbesteding zijn al jaren bekend. Statistisch aantoonbare cijfers zouden doorslaggevend moeten zijn, en zeker in de gezondheidszorg. Dit is natuurlijk de persoonlijke mening van iemand die tot de doelgroep behoort.

Rudolfo

21 januari 2014

Nog ter aanvulling kan men stellen dat er een hoog risico bestaat op vals positieve- en vals negatieve uitslagen, gezien de slechte kwaliteit van de test. Werken met tumormarkers is een beter optie. Met occult bloedverlies kun je eigenlijk niet veel want occult bloedverlies kan worden veroorzaakt door een veelheid van factoren, o.a. aambeien, een anale fissuur, meestal zaken van voorbijgaande aard die bloed in de ontlasting kunnen veroorzaken. Deze mensen worden dan ten onrechte, onnodig blootgesteld aan vervolgonderzoek waarvan de coloscopie de meest risicovolle is. Voor " patient" en gemeenschap een riskante en ook kostbare geschiedenis. Er is niet eens capaciteit om al die extra scopien te verrichten. Weer eens een typisch Nederlands pseudo wetenschappelijk half-werk project om elkaar maar wat bezig te houden.

Top