ACTUEEL

VWS steekt miljoenen in noodlijdende thuiszorg

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar met subsidies ter waarde van 22 miljoen euro noodlijdende thuiszorginstellingen gesteund. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van een steekproef onder twintig instellingen.

Lage tarieven

De steun van het ministerie heeft de lage tarieven van de gemeenten voor huishoudelijke hulp in het kader van de WMO maar zeer beperkt kunnen opvangen. De invoering van de WMO leverde de overheid een besparing op, maar confronteerde de zorginstellingen in 2007 en naar nu blijkt ook in 2008 met grote verliezen.

52 miljoen euro verlies

De cijfers die het NRC meldt worden volgens de krant bevestigd door de resultaten van een onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) die 83 grotere zorgverleners heeft onderzocht. PwC becijfert de totale WMO-verliezen bij de 83 zorgaanbieders in 2008 op ruim 52 miljoen euro, dat is 4 miljoen euro meer dan in 2007. Van de onderzochte zorginstellingen maakte 92 procent in 2008 verlies op de WMO. In 2007 was dat 94 procent.

Geen faillissementsgolf

De PwC-cijfers minder somber dan brancheorganisatie Actiz verwachtte. Actiz voorspelde een golf faillissementen als gevolg van de WMO. De subsidies van het ministerie blijken de financiële pijn enigszins te hebben verlicht. Verder hebben zorgaanbieders hun WMO-activiteiten gestaakt of verkocht. De derde verklaring is dat de meeste aanbieders van WMO-hulp ook andere zorg verlenen en de opbrengsten daarvan gebruiken om intern de WMO-verliezen op te vangen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top