ACTUEEL

Nieuwe inzichten door benchmark

Iedereen heeft een mening over de gezondheidszorg. Elke week worden er opiniepagina’s volgeschreven. Wij hechten uiteraard aan deze inzichten maar vinden het nog belangrijker om onze eigen meningen te baseren op feiten. Daarom hebben wij een benchmarkinstrument ontwikkeld waarmee prestaties van zorginstellingen onderling vergeleken worden. Wij gebruiken dit instrument voor onze kredietbeoordelingen maar ook om onze klanten en potentiële klanten een vergelijking te geven van hun eigen prestaties met die van anderen. Het is onze ervaring dat een gesprek op basis van feitelijke informatie altijd aanknopingspunten oplevert voor onze relaties. Nieuwe inzichten gebaseerd op feiten leiden vaak tot concrete acties.

Benchmark

In de benchmark wordt uw instelling vergeleken met andere zorgaanbieders in dezelfde sector. Ook kunt u een vergelijking maken in de tijd. De bron voor de benchmark zijn de openbare digitale gegevens die u jaarlijks aanlevert aan het CIBG.

Financiële indicatoren

De benchmark bevat een aantal eenvoudige financiële indicatoren zoals omzet, omzetgroei, resultaat en solvabiliteit. Nog niet zulke heel gebruikelijke ratio’s in de zorg maar door de veranderingen in de regelgeving wel van steeds groter belang voor de financierbaarheid zijn een aantal financierings-indicatoren zoals de Debt/Ebitda (verhouding tussen de schuld en de opbrengsten voor rente, belasting en afschrijvingen) en de Interest Coverage Ratio (ICR: hoeveel keer groter zijn de opbrengsten dan de rentelasten in een jaar). Ten slotte zijn enkele operationele ratio’s opgenomen zoals het ziekteverzuim en het aandeel inhuur van personeel.

Meer informatie

Natuurlijk zijn we niet alleen geïnteresseerd in uw resultaten uit het verleden. We bespreken ook graag uw plannen voor de toekomst. Hoe gaat u om met een veranderende zorgvraag en welke keuzes maakt u in het zorgaanbod? Wij willen graag met u in gesprek gaan om uw benchmarkresultaten en uw toekomstplannen te bespreken.

U kunt daarvoor contact opnemen met:

- Linze Dijkstra, sectordirecteur gezondheidszorg 030 2327389
- Geert Eijsink, sectormanager gezondheidszorg 030 2327747

Meer informatie vindt u ook op onze website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top