ACTUEEL

Verzekeraars gaan akkoord met lagere premies

De grootste zorgverzekeraars zijn bereid de zorgpremie volgend jaar te verlagen. Achmea, VGZ en CZ reageren daarmee op uitlatingen van minister Schippers van Volksgezondheid, die er afgelopen weekend voor pleitte om de winst van de verzekeraars te laten terugvloeien naar de verzekerden.

De zorgverzekeraars geven daarbij aan ze er als onderlinge waarborgmaatschappijen altijd naar streven om de verzekerden te laten meeprofiteren. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren wijst er op dat CZ ook dit jaar de premies heeft verlaagd, ondanks scherpere solvabiliteitseisen. In totaal gaat het volgens Van der Meeren om een bedrag van 330 miljoen euro dat uit de CZ-kas naar de verzekerden is terug gevloeid.    

Medicijnen

De zorgverzekeraars hebben vorig jaar goede resultaten kunnen boeken, met name dankzij de sterk gedaalde prijs van geneesmiddelen. Door het verlopen van octrooien zijn medicijnen soms tot 90 procent goedkoper geworden, waardoor de verzekeraars 500 tot 750 miljoen euro minder hebben uitgegeven.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bankmedewerker met het eerlijke verhaal

8 april 2013

Dit moet iedereen weten!
De Amerikaanse topbelegger en bestselling auteur Doug Casey, oprichter van Casey Research (beleggingsexperts), verwacht in 2013 de definitieve instorting van het wereldwijde financiële systeem en adviseert iedereen zijn geld zo snel mogelijk van de banken in Europa af te halen omdat feitelijk alle banken failliet zijn. 'Er komt een verschrikkelijk einde, een grote crash. Het is enkel nog de vraag of het nog deze week of pas over een paar maanden plaatsvindt.'

'Vonk in vat dynamiet'

De herstructurering van het bankensysteem op Cyprus door de Trojka EU/ECB/IMF was volgens Casey het begin van het einde van het huidige bankensysteem in Europa. 'Daarnaast zou het de vonk geweest kunnen zijn die het vat dynamiet, waar het wereldwijde financiële systeem op rust, aansteekt. De banken van de hele wereld zijn namelijk al jaren failliet.'

Voor Cyprus heeft Casey geen enkele hoop meer. Dat land kan alleen nog functioneren zolang het buitenland er miljarden naar toe blijft brengen, en 'dat zal niemand voor langere tijd blijven doen.' De Cyprioten zullen dan ook terug moeten keren naar een leven van schapen hoeden, olijven verbouwen en het serveren van ouzo aan toeristen, denk hij. Na Cyprus dreigen Slovenië, Luxemburg en Malta de volgende slachtoffers te worden.

Extreem kleine kapitaalreserve

Alle banken van de wereld hebben een extreem kleine kapitaalreserve van hooguit enkele procenten. Voor iedere dollar, euro of andere munt hebben ze massaal gespeculeerd en kredieten verstrekt die onmogelijk allemaal gedekt kunnen worden. Voor de Europese banken ligt deze verhouding op 26 tegen 1, een dekking van slechts 3,84%. De banken rekenen er dan ook op dat zij door de staat met belastinggeld -dus het geld van de burgers- overeind worden gehouden.

Volgens Casey zijn alle banken feitelijk nu al staatsbanken omdat zij een grote hoeveelheid staatsobligaties op hun balansen hebben staan. Deze zouden zogezegd de zekerste vorm van kapitaal zijn. 'Natuurlijk is juist het tegendeel waar, omdat al deze regeringen net zo bankroet zijn.' Dat Griekenland als eerste omviel kwam omdat dit feit hier duidelijker zichtbaar was als in de meeste andere landen.

'Zo snel mogelijk geld van banken Europa halen'

'Iedereen met een beetje verstand haalt zijn geld, of dat nu euro's of andere valuta's zijn, onmiddellijk van de Europese banken af,' adviseert Casey. Cyprus heeft aangetoond dat de Europese regeringen in staat zijn het geld op bankrekeningen in beslag te nemen om daarmee het bankensysteem overeind te houden. De topbelegger verbaast zich dat er nog steeds geen algehele bankrun in Europa is geweest. 'We leven in een bizarre wereld.'

'Van top tot teen corrupt'

'Het hele bankwezen is van top tot teen corrupt,' vervolgt hij. Dat geldt zeker niet alleen de banken in Europa en Amerika. De tijd dat mensen met hun eigen kapitaal banken oprichtten en lieten groeien behoort al lang tot het verleden. De huidige banken zijn grotendeels beursgenoteerde ondernemingen die gokken met het geld van anderen. De enige prikkel is de vermeerdering van dit geld. 'Al deze banken zullen ontploffen, en dat niet alleen in kleine verafgelegen landen.'

Het gevolg van de ongelimiteerde staatssteun is dat banken na het begin van de financiële crisis niet voorzichtiger zijn geworden, maar juist nog meer risico's zijn gaan nemen. De eventuele miljardenverliezen worden door de politiek toch wel op de schouders van de gewone man afgewenteld. De exorbitante bonussen werden in sommige gevallen weliswaar beperkt, maar daar gaven de bankmanagers zichzelf gewoon een veel hoger basissalaris voor terug.

Renteswaps en derivaten

Grootste probleem zijn de honderden biljoenen die in renteswaps en derivaten, financiële producten met extreem hoge risico's, zijn gepompt. Deze markt is zó krankzinnig groot geworden -naar schatting $ 1000 biljoen (=1 biljard)- dat verliezen over slechts enkele procenten van deze markt de totale instorting van het wereldwijde financiële systeem zal betekenen. 'Niemand weet meer wie werkelijk kredietwaardig is en het is onmogelijk het uitvalrisico van deze derivaten te beoordelen.'

'Verschrikkelijk einde'

De politiek heeft deze ontwikkeling gestimuleerd doordat de centrale banken jaarlijks biljoenen in de markten hebben gepompt. 'Logischerwijs ontstond zo een gigantische financiële industrie om met deze biljoenen om te gaan.' Er komt echter een 'verschrikkelijk einde, een grote crash'. En dat is geen kwestie meer van jaren, zegt Casey, maar van weken of maanden. (1)

Top