ACTUEEL

Kabinet komt met agenda preventie-programma

De ministerraad heeft vrijdag de agenda voor het Nationaal Programma Preventie vastgesteld op voorstel van minister Schippers van VWS en staatssecretaris Van Rijn.

Gezondheidswinst

Het kabinet verwacht de grootste winst te kunnen boeken door gezondheidsbevordering en het terugdringen en voorkomen van chronische ziekten.

De totale kosten van gezondheidgerelateerde arbeidsuitval bedragen circa 26 miljard euro per jaar (Arbobalans 2011), meldt Schippers in een brief aan de Tweede Kamer over de agenda voor een Nationaal Programma Preventie. Zij verwijst daarbij eveneens naar een berekening van CapGemini. Hieruit blijkt dat een daling van het verzuim in Nederland van 4 procent naar 3 procent een besparing voor werkgevers oplevert van 2,6 miljard euro per jaar. Een verhoging van de productiviteit van 1 procent zou betekenen dat het BBP met 6 miljard euro zou toenemen.

Om diabetes, overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, werkt het kabinet “een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school” uit. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief.

Concrete formulering

Het kabinet gaat in de komende maanden in gesprek met alle partijen die nodig zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties te formuleren voor het Nationaal Programma Preventie. Het rijk zal vooral agenderen en aanjagen. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd. Het programma moet ervoor zorgen dat preventie  overal in de gezondheidszorg -van opleiding tot verpleeghuis- een prominente plek krijgt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 april 2013

Nu nog snel een paar nieuwe interventies bedenken en aan de slag. Van bestaande interventies is helaas vrijwel allemaal bewezen dat ze niet werken, maar iets nieuws is natuurlijk nieuw en beter.

Top