ACTUEEL

Roessingh en Universiteit Twente zoeken elkaar op

De Universiteit Twente (UT) en Roessingh Research en Development gaan intensiever samenwerken op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine. Op vrijdag 19 april ondertekenen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst.

De nauwere samenwerking moet er onder meer voor zorgen dat nieuw ontwikkelde technologie met name op het terrein van zorg op afstand sneller ter beschikking van de patiënt komt. UT en de onderzoekspoot van revalidatiecentrum Het Roessingh werken al lange tijd samen op verschillende terreinen. Zo is er een groot aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten en zijn er de laatste jaren vier RRD-onderzoekers op de UT aangesteld als deeltijdhoogleraar. Deze hoogleraren begeleiden in totaal 30 promovendi.

Praktijk

Beide partijen verwachten dat intensievere samenwerking ertoe leidt dat technologie beter naar de markt kan worden gebracht, UT-studenten al tijdens hun studie kennis kunnen maken met de klinische praktijk van Het Roesssingh en dat onderzoekers van RRD nog meer toegang krijgen tot de technologische expertise van de UT.

Bijdrage

In de praktijk betekent de verdergaande samenwerking dat alle promovendi vanuit RRD, zullen promoveren aan de UT en dat een UT-bestuurder toe zal treden tot een nieuw te vormen raad van advies van RRD. Ook gaat de UT jaarlijks een financiële bijdrage leveren om RRD te ondersteunen bij de invulling van de gezamenlijke onderzoeksdoelstellingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top