ACTUEEL

Klokkenluider VUmc wil zwijgen strafbaar stellen

Het welbewust zwijgen over misstanden in de zorg moet strafbaar worden. Dat bepleit longarts en klokkenluider van het VUmc Pieter Postmus in een open brief in de Volkskrant.

In de open brief schrijft Postmus: “Het moet wettelijk verplicht worden dat medewerkers hun superieuren informeren over situaties waarin schade voor een patiënt is ontstaan of kan ontstaan... Het opzettelijk tegenwerken om aan deze verplichting te (kunnen) voldoen moet strafbaar worden gesteld.”

Cultuuromslag

Met de wettelijke sanctionering wil Postmus de cultuur van stilzwijgen doorbreken die in veel ziekenhuizen heerst. Refererend aan de vele problemen die recentelijk via de media naar buiten zijn gekomen, constateert Postma “het kan niet zo zijn dat vele mensen, inclusief artsen, niets gemerkt hebben van wat er speelde. Het is niet aannemelijk dat de breed in de Nederlandse pers uitgemeten problemen niet al veel langer bij meerdere personen bekend waren. Zeker als dit problemen betreft binnen een groep specialisten moeten meerdere artsen daarvan hebben geweten.”

    

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 april 2013

De rechtspositie van medici in privé klinieken valt hopelijk ook hieronder. Die wordt door zorgondernemers en managers als het even kan ondergeschikt gemaakt aan financiële eigenbelangen. Dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit van geleverde zorg door discontinuïteit in de samenstelling van zorgteams en is altijd een bedreiging van de patiënt veiligheid.

Carity

21 april 2013

Zwijgen strafbaar stellen is een erg vergaande maatregel. Medewerkers kunnen zich immers in een kwetsbare positie bevinden. Maar een alternatief is natuurlijk melden belonen: als duidelijk is dat de melding hout snijdt, verdient de melder het om door het bestuur openlijk in het zonnetje te worden gezet.

Beets

23 april 2013

Het lijkt mij een overbodige aanpassing van de regelgeving, want als je op de hoogte bent van misstanden en je neemt geen actie ben je medeplichtig en dus ben je al strafbaar. Dat daar nog niets mee gedaan wordt zegt m.i. veel over de uitvoering van onze regelgeving en de intenties in het uitvoerend apparaat. Iedere vorm van het onderdrukken van deze meldingsplicht is m.i. vanuit datzelfde perspectief ook al strafbaar. Maar mocht het zo zijn dat ik er als niet-jurist naast zit, dan lijkt het mij een goed streven en dan liever vandaag dan morgen.

Top