ACTUEEL

Minister wijst proeftuinen aan

Minister Edith Schippers van VWS gaat een aantal lokale initiatieven voor zorgverbetering, op de voet volgen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Schippers stelt in de brief dat in het veld initiatieven ontstaan om zorg en ondersteuning in de buurt vorm te geven. Daarmee willen veldpartijen de zorg verbeteren en de kosten verlagen. Schippers schrijft in de Kamerbrief een aantal initiatieven te willen gaan volgen en te ondersteunen. Ze wil zo de succes- en faalfactoren in beeld brengen. Ook hoopt Schippers dat de bevindingen uit de initiatieven 'aanknopingspunten' bieden voor toekomstig beleid.

Zelfmanagement

schippers wijst in totaal negen proeftuinen aan en zes pilots. Het gaat onder meer om een project van een aantal Alkmaarse zorgorganisaties, genaamd 'Samen sterker in zorg'. Met dit project willen de participanten de zorg beter laten aansluiten op de behoeften van patiënten, aldus het Medisch Centrum Alkmaar dat bij het project betrokken is. De lokale partijen zetten in op substitutie van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk. Daarnaast stimuleren partijen zelfmanagement en staat ook het beter op elkaar afstemmen van preventieve activiteiten hoog op de agenda.

Alkmaar

De betrokken zorginstellingen uit Alkmaar zeggen 'verheugd' te zijn dat ze als proeftuin zijn aangewezen. "Het is een bewijs dat de zorgorganisaties op de goede weg zijn. Samen Sterker in Zorg heeft door de erkenning een belangrijke voorbeeldfunctie voor de toekomstige inrichting van de zorg in Nederland", aldus een door het MCA verspreid persbericht.

Regio's

Naast het project in Alkmaar, zijn ook initiatieven in onder meer Eindhoven, Arnhem, Leiden en Friesland aangewezen als proeftuin. Proeftuinen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderzoek. De minister stelt daarbovenop een landelijke monitor in. Ook komt er een begeleidingsgroep, waarin de betrokken partijen ervaringen kunnen uitwisselen. De zes pilots zijn ook zelf verantwoordelijk voor het monitoren van de effecten, maar voor de pilots komt er geen begeleidingsplatform. Wel houdt de minister een vinger aan de pols, zodat de uitkomsten van de pilots bruikbaar zijn bij de vorming van landelijk beleid.

Financieel 

Zowel proeftuinen als pilots worden voor drie jaar benoemd. Financiering van de projecten kan volgens de minister op basis van de Beleidsregel innovatie van de Nederlandse Zorgautoriteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top