ACTUEEL

Kabinet herijkt langdurige zorg

Kabinet herijkt langdurige zorg

Met de keuze voor de-institutionalering, zelfregie en meer eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager koerst het kabinet aan op een fundamentele herijking van de langdurige zorg. De operatie moet na 2017 tot een jaarlijkse besparing van 3,5 miljard euro leiden.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS presenteerde donderdag zijn hervormingsagenda voor de langdurige zorg. Volgens Van Rijn sluit het huidige stelsel van langdurige zorg niet langer aan bij de ontwikkelingen en eisen van deze tijd. De zorg is teveel opgeknipt in gescheiden domeinen. Ook worden ondersteuning en zorg te vaak onnodig overgenomen door professionals.

Onhoudbaar

Deze medicalisering maakt mensen niet alleen te afhankelijk van zorg, maar heeft ook gezorgd voor een grote kostengroei. Bedroegen de uitgaven voor langdurige zorg begin jaren zeventig bij de introductie van de AWBZ nog 275 miljoen gulden, in 2011 was dit bedrag ruim 25 miljard. Daarmee is de huidige AWBZ “financieel onhoudbaar”geworden.

Kwaliteit van leven

Vertrekpunt voor de hervorming van de langdurige zorg is de vraag wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven en welbevinden staan daarbij voorop. Daar waar ondersteuning nodig is, moet allereerst gekeken worden naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen. Gemeenten moeten met de zorgvrager ook de behoeften, mogelijkheden en de belastbaarheid van de mantelzorger en het sociale netwerk in kaart brengen.

Kern-AWBZ

Daar waar de zorgvrager en diens omgeving er niet uitkomen, kunnen ze een beroep doen op ondersteuning en zorg, maar alleen de meest kwetsbare mensen kunnen nog op zorg rekenen in een beschermende, intramurale omgeving in een nieuwe kern-AWBZ.  “Aldus ontstaat een situatie, waarin mensen in eerste instantie zelf en met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning, in tweede instantie een beroep kunnen doen op gemeenten en/of zorg via de zorgverzekeraar en tot slot in aanmerking kunnen komen voor zorg via de kern-AWBZ”, aldus Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Huishoudelijke hulp

In vergelijking met de voornemens uit het regeerakkoord heeft van Rijn op een aantal punten water bij de wijn gedaan. Zo kunnen ook zorgvragers met een zorgzwaartepakket 3 en 4 een beroep doen op zorg binnen de muren van een instelling. Ook geeft het kabinet gehoor aan de motie Samsom-Zijlstra, waardoor extramurale dagbesteding in 2014 beschikbaar blijft. Woensdag werd al bekend dat het kabinet minder wil snijden in de huishoudelijke hulp, waardoor gemeenten 60 procent in plaats van maar 25 procent van het oorspronkelijke AWBZ-budget kunnen inzetten.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Boxem

25 april 2013

Prachtige volzinnen en welk een visionair beeld meneer van Rijn. De realiteit is echter dat de overheid de zorgverzekeraars in een gouden zetel en op een voetstuk hebben geplaatst!
Mijn suggesties:
1. Direct de macht bij de zorgverzekeraars weghalen. Zij wikken en beschikken en houden een systeem van dure ZIN zorg en gecontracteerde instellingen in stand;
2. Alle ZIN zorg omzetten naar het niveau van PGB. Dit scheelt een heleboel geld!;
3. Iedere erkende AWBZ/WTZI instelling zijn werk laten doen tegen PGB tarief of lager. U zult zien dat de Rijksoverheid zwaar gaat verdienen. En dat is altijd beter dan het gemeenschapsgeld in de zakken van de zorgverzekeraars te laten verdwijnen;
4. Door bovenstaande maatregelen in te voeren kunnen veel meer mensen dan tot nu toe gebruik maken van de noodzakelijke zorg, komt er een einde aan de gênante vertoning van regelgeving met wel/niet ZZP indicatie en de volstrekt intolerante wijze waarop zorgverzekeraars haar eigen regelgeving hanteert, haar cliënten benadert en bijna als criminelen behandelt om dat te krijgen waarop zij recht hebben. Te weten: zorg!!!
Ageeth Ziel

26 april 2013

Door alle schuld bij de Zorgverzekeraars neer te leggen vind ik dat je hen meer macht toekend, dan nodig is.
De pgb's zijn aan hun eigen "succes" ten onder gegaan, omdat de aanvragers een groot deel niet hoefden te verantwoorden. Dat terwijl elke AWBZ instelling veel heeft geïnvesteerd in registratie en verantwoording-systemen.
Ongelijkheid, die nu véél te veel nieuwe processen in de weg staat.
Omdat nu de verantwoording grotendeels bij de Gemeenten ligt denk ik dat het tijd wordt om de nieuwe professionals ook eens goed op te leiden in gespreksvoering. Immer, vragen naar wat je toegevoegd zou willen hebben aan je leven is heel wat anders dan de vraag, waarbij de zorg nodig hebt!

Anoniem

13 augustus 2013

Je kan nog zoveel proberen zorgvragers minder te laten " vragen" maar er zullen altijd heel kwetbare mensen blijven die de AWBZ wel nodig hebben. Waarom kan de AWBZ bijdrage vanaf een modaal inkomen niet omhoog ?? Waar is de tijd gebeleven dat de sterkere voor de minder sterken zorgen ?

Top