ACTUEEL

Gesteggel over uitkomst marktscans mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de conclusies uit het voorlopige rapport 'Review Marktscan Mondzorg' van bureau Mid Summer Night Party (MSNP) en de Vereniging voor Arts en Automobiel (VVAA) “onvolledig en onjuist”.

De Review Marktscan mondzorg stelt de zoektocht te naar de herkomst van de door de NZa gepresenteerde prijzen voor een mondzorgbehandeling in 2011 te beschrijven. Volgens MSNP is het NZa-rapport is gebaseerd op NZa-data die “een foute weergave bevat van de mondzorgbehandelingen in 2011” en dat daarmee ook de door de NZa gepresenteerde prijsstijgingen in 2012 onjuist zijn. 

Prijsontwikkeling mondzorg

Door de combinatie van tekortkomingen in de analyse door de NZa heeft de NZa een onjuist beeld geschetst van de prijsontwikkeling in de mondzorg, stelt de onderzoeker. “De onbewerkte dataset van Famed, waarin zowel verzekerde als onverzekerde zorg vertegenwoordigd is, geeft een opvallend verschillende prijsontwikkeling in de mondzorg weer. Zo is een volledige wortelkanaalbehandeling niet 40,6 procent duurder geworden maar juist 1.0 procent gedaald. Ook bij de vullingen is de prijsontwikkeling afwijkend; niet een stijging van 21,8 procent maar een prijsontwikkeling tussen de 2.7 procent en de 10.1 procent afhankelijk van het wel of niet meetellen van de extra “gratis” verdovingen.”

De NZa weerspreekt dit. In de marktscan heeft de NZa geconstateerd dat tandartsen niet altijd een verdoving in rekening brengen bij een wortelkanaalbehandeling. De NZa noemt dit een opvallend gegeven “want waarschijnlijk krijgt iedereen wel een verdoving”. De NZa zegt in haar rapportage te zijn uitgegaan van wat tandartsen gedeclareerd hebben. “En áls de NZa wel in 100 procent van de gevallen een verdoving had meegenomen, had dit maar een beperkt effect op de prijsstijging van wortelkanaalbehandelingen gehad”, meldt de NZa.

“De NZa-verklaring dat de tandartsen in 2011 zo’n 50 procent tot 75 procent van de kosten niet declareerden, is komisch te noemen”, zegt Bas van den Heuvel, onderzoeker bij MSNP.

'Onjuiste aannames'

Volgens de NZa doet de onderzoeker onjuiste aannames. Hij zou de uitleg die de NZa hem over haar eigen marktscan heeft gegeven negeren waardoor zijn foutieve aannames in de managementsamenvatting zijn blijven staan. “De onderzoeker meent -ten onrechte- dat de NZa alleen data van verzekeraars (Vektis) heeft bekeken. Dat klopt niet”, meldt de NZa. Daarnaast is het onderzoeksbureau volgens de NZa niet transparant over de manier waarop hij zijn data selecteert en bewerkt.

Scan NZa

Volgens de NZa blijven de berekeningen en conclusies uit de marktscan Mondzorg van de NZa overeind. De NZa zegt voor haar marktscan de uitkomsten op basis van de Vektis-data te hebben gecontroleerd en vergeleken met declaratiegegevens van alle factoringmaatschappijen. “De factoringmaatschappijen hebben gegevens over verzekerde zorg (zoals jeugdmondzorg) en onverzekerde zorg. Daarmee kan de NZa een beeld geven van wat mensen werkelijk betaald hebben aan hun tandarts”, aldus de NZa.

Fouten die de NZa volgens de MSNP-onderzoeker heeft gemaakt zijn:

  1. De NZa is uitgegaan van het bestand van de verzekerde declaraties, waardoor de jeugdmondzorg is oververtegenwoordigd. Een oververtegenwoordiging in de data hoeft geen probleem te zijn, echter de behandel- en kostenstructuur van de jeugdmondzorg wijkt af van de mondzorg aan volwassenen.
  2. Bij het clusteren van de losse declaratieregels zijn zowel codes niet meegenomen (niet geteld) als sommige behandelingen niet goed geïdentificeerd. Dit leidt er toe dat bijvoorbeeld bij de wortelkanaalbehandeling maar 26% van de patiënten volgens de NZa wordt verdoofd.
  3. Voor de conversie heeft de NZa gebruik gemaakt van een deel van het conversiemodel van de NMT (de beroepsorganisatie van tandartsen), echter dit model was voor deze toepassing niet bedoeld.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Barend

1 mei 2013

Deze tandarts beschrijft duidelijk wat er niet klopt aan de weerlegging van de NZA: http://www.tandartsarnhem.com/Nieuws/tabid/1085/post/rapport-review-nza-rapport-marktscan-mondzorg-2012-haalt-resultaten-nza-mondzorgscans-onderuit/Default.aspx

De NZA gaat helemaal niet in op het commentaar van het onderzoek.

Mitrasing

1 mei 2013

Meedoen met dergelijk NZa onderzoek is schieten in je eigen schoen. Snap nog steeds niet waarom zorgverleners zich laten verleiden tot meedoen aan waardeloos "onderzoek".
De juridische basis waarop de NZa zich beroept is niet meer dan het dunne vernis die er nu weer van afgekrabd is.
Heeft Schippers zich fout laten voorlichten en heeft daarmee ook de Tweede Kamer fout ingelicht? Boeiende vraag.

Wheeme

5 mei 2013

NZA reageert zonder enige onderbouwing, dat geeft al te denken.Bibberend voor een megaclaim , reputatieschade voor 8000 tandartsen?Smaad laster? De NZA broedt vast wel weer of iets Kwaads, niet tot meer in staat

Top