ACTUEEL

'VWS moet anders begroten' (+video)

'VWS moet anders begroten' (+video)

Het nieuwe zorgstelsel heeft geleid tot een hogere kwaliteit en efficiëntie, maar ook tot hogere kosten door volumegroei. Meer transparantie, betere profilering door instellingen en een ander begrotingsbeleid van overheid en verzekeraars moeten de volgende stappen zijn. Dat concludeert David Ikkersheim van KPMG Plexus in zijn proefschrift.

Ikkersheim promoveert 13 mei aan de Vrije Universiteit op zijn onderzoek naar de effecten van het nieuwe zorgstelsel. Sinds de invoering daarvan in 2006 is de efficiëntie en kwaliteit van de zorg toegenomen. Tegelijkertijd steeg het aantal behandelingen dat specialisten uitvoeren, zodat de totale kosten hoger zijn.

Begrotingsbeleid

Ikkersheim adviseert het ministerie van VWS en verzekeraars om op een andere wijze de begroten. Volgens de promovendus richten beiden zich alleen op klassieke zorgsectoren zoals de ziekenhuiszorg. Hij haalt het hoofdlijnenakkoord aan. “Je ziet nu dat de groei van de ziekenhuiszorg is begroot op 2,5 procent, terwijl de ontwikkeling van volumes in bijvoorbeeld de geboortezorg heel anders zijn dan die in de oncologie. Er wordt nu verticaal gekeken – langs de as van de zorgaanbieders – terwijl je eigenlijk geld zou moeten alloceren per zorgvraag. Je hebt tenslotte geen last van je ziekenhuis, maar van je kanker.”

Herinrichting

Om goed te begroten zou de organisatie binnen het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de verzekeraars anders ingericht moeten worden. Dat zou ook de substitutie kunnen bevorderen, denkt Ikkersheim.

Profileren

Zorginstellingen op hun beurt moeten helderder keuzes maken. “Neem de borstkankerzorg. De kwaliteit is gebaat bij grotere volumes. Dat pleit ervoor dat ziekenhuizen zich toeleggen op bepaalde gebieden en daar dus beter in worden. Neem ook ziekenhuizen die veel heupen vervangen. Die doen de ene dag linkerheupen en de volgende dag alleen rechterheupen. Naast het kwalitatieve aspect, is dat ook efficiënter.”

Schaalgrootte

Volgens Ikkersheim is het overigens een vergissing te denken dat ziekenhuizen daarvoor groter moeten worden. “Nu zie je dat ziekenhuizen vooral fuseren, maar het gaat niet om de schaal van de instelling, het gaat om de schaal van de aandoening.”

Samenwerking

Dat maakt wel dat de Autoriteit Consument & Markt (voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit) de regels rond samenwerking moet versoepelen. “De eisen die de ACM stelt aan een fusie zijn lichter dan de eisen aan samenwerking. Daar moet een middenweg komen.”

Positief

De conclusies van Ikkersheim over de effecten van de stelselwijziging zijn overwegend positief. Zo is de efficiëntie in de zorg verbeterd, evenals de kwaliteit van zorg en ook werden de wachtlijsten deels weggewerkt. Toch leidde overheveling van ingrepen naar het B-segment tot een tragere groei van de efficiency-winst.

Volumegroei

Ikkersheim: “Na de overheveling van DBC's naar het B-segment in 2008 en 2009 verschuift de focus naar volumegroei. In het A-segment was de hoeveelheid geld fixed, in het B-segment konden ziekenhuizen meer verdienen door de productie op te voeren zonder op de efficiëntie te hoeven letten. Maar dat is nu ondervangen met het hoofdlijnenakkoord.”

Shared decision making

De volumes kunnen verder teruggedrongen worden door patiënten beter voor te lichten. Ikkersheim: “Neem hernia-patiënten. Mensen zijn geneigd te denken dat een operatie de heilige graal is. Maar het blijkt dat wanneer je de tijd neemt om met de patiënt alle voors en tegens door te lopen, veel mensen conservatief kiezen en eerst fysiotherapie proberen.”(Daan Marselis)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

de Zoeten

5 mei 2013

Gezien alle tumult in de kranten over fraude met PGB's verwachte ik een stuk over de PGB gebonden zorg.

Zou dat niet stap 1 moeten zijn om de zorg transparant te krijgen waaruit een ander begrotingsbeleid zal volgen : niet alles ZORG noemen?

http://bramsdagboek.blogspot.nl/2013/05/onderzoek-naar-de-effecten-van-het.html

Anoniem

6 mei 2013

VWS anders begroten? VWS moet ervoor zorgen dat de deksel op het budgettair kader op de juiste hoogte blijft. Hoe ze dat doen mag Joost vertellen.
Wat daaronder gebeurt, is voer voor instellingen en verzekeraars. En ja, daar zou "ontschotting" een nuttig (noodzakelijk?) instrument zijn.

Ik heb zijn proefschrift niet gelezen, of het filmpje niet gezien, dus misschien ligt het daar aan als ik niet goed begrijp waarom VWS anders moet gaan begroten.

Klopt het niveau van de deksel niet? Of is de suggestie dat VWS de enige is die beleid voert in het zorglandschap??

Top