ACTUEEL

Groeiend aantal jongeren slikt antidepressiva

Het aantal jongeren onder de 18 jaar dat antidepressiva slikt, is de afgelopen vijf jaar met 28 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek waarover het tv-programma De Vijfde Dag(EO) woensdag heeft bericht.

Ook onder jongvolwassenen tot en met 21 jaar is sprake van een stijging, met 17 procent. In 2012 gebruikten ruim 22 duizend jongeren antidepressiva. Antidepressiva kunnen voor jongeren gevaarlijk zijn. Juist deze groep jonge mensen kan na het slikken van de eerste medicijnen last hebben van ernstige bijwerkingen, zoals vijandigheid en méér zelfmoordgedachten.

Voorbehouden

Jeugdpsychiater Catrien Reichart van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vindt dat het voorschrijven om die reden moet zijn voorbehouden aan psychiaters. Uit het onderzoek van De Vijfde Dag blijkt echter dat ook huisartsen deze medicijnen voorschrijven aan jongeren. In 2012 kreeg bijna de helft (45 procent) van de jongeren die startten met antidepressiva het eerste recept op voorschrift van de huisarts. Onder de 18 jaar is dit 34 procent.

Richtlijn

Ook het LandelijkPlatform GGz vindt het niet de taak van de huisarts om antidepressiva voor te schrijven aan jongeren. Volgens het Platform houden huisartsen zich niet aan een richtlijn die door de gezamenlijke hulpverleners - waaronder de huisartsen - is opgesteld. Daar in staat dat eventuele medicatie moet worden voorgeschreven door een specialist.

Wanhoopsdaad

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) erkent dat jongeren in principe moeten worden doorverwezen naar een psychiater. "Maar het is moeilijk deze jongeren daarvoor te motiveren en daarnaast lopen we tegen enorme wachtlijsten aan binnen de GGZ. Het is een wanhoopsdaad dat een huisarts dan zelf medicatie voorschrijft", aldus Jako Burgers van het NHG.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

9 mei 2013

De enorme wachtlijsten bij de instellingen voor GGZ is inderdaad een feit, en door de bezuinigingen en 'scherpe inkoop' (sic) zal het aanbod van de GGZ er qua inhoudelijk niveau er waar mogelijk nog verder op achteruit gaan en zullen de wachtlijsten voor het overblijvende generieke aanbod, nog langer worden.
Dat een huisarts dan zelf maar AD gaat voorschrijven is begrijpelijk, maar het is erg jammer dat de beste behandeling voor deze groep patienten feitelijk buiten bereik is. Wanneer de onzalige adviezen van de IGZ - die bovendien in strijd zijn met het bestuurlijk akkoord van vorige zomer- daarbij werkelijkheid mogen worden kunnen we de GGZ wel ten grave dragen want dan zijn ook vrije praktijken niet meer bereikbaar voor de patiënt.
En de GGZ zelf? Die slaapt, heeft niet in de gaten dat hun uitvaart al voorbereid wordt

Top