ACTUEEL

Nijmegen krijgt zorghotel met tweehonderd bedden

Het Nijmeegs Universitair Longcentrum Dekkerswald, dat in de volksmond Dekkerswald heet, gaat vanaf 2 juli verder als Universitair Centrum voor Chronische ziekten. Dit nieuwe medisch centrum, een volle dochter van het UMC St Radboud in Nijmegen, richt zicht dan niet meer alleen op longpatiënten, maar op de behandeling en revalidatie van mensen met chronische aandoeningen in de brede zin van het woord. Dekkerswald krijgt tevens een zorghotel met tweehonderd plaatsen op haar terrein. Dit meldt de Gelderlander.

UMC St Radboud

Het nieuwe centrum beoogt mensen zo goed mogelijk te leren leven met een chronische aandoening. Zes afdelingen van het Nijmeegse Radboudziekenhuis gaan hierbij intensief samenwerken: algemeen interne geneeskunde, anesthesie, longziekten, geriatrie, kindergeneeskunde en neurologie.

Revalidatie-zorghotel

Voor Dekkerswald is dit niet de enige vernieuwing. Het centrum krijgt in de nabije toekomst eenzorghotel met tweehonderd plaatsen op haar terrein. Dit is bedoeld voor revaliderende patiënten die tussen de drie weken en acht maanden ondersteuning nodig hebben om weer zelfstandig te kunnen wonen.

Zorggroep Zuid-Gelderland

Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG) is uitvoerder van dit project. Bestuursvoorzitter Dick Herfst zegt in de Gelderlander dat hij hoopt dat in 2010 met de bouw kan worden begonnen.

Uitbreiding voorzieningen

De nieuwe voorziening vervangt een deel van verpleeghuis Margriet in Nijmegen, waar straks appartementen komen voor bewoners die 24 uur per dag zorg behoeven. Op het terrein van Dekkerswald komen ook woongroepen voor demente bejaarden. ZZG denkt ook nog over de bouw van een verzorgingshuisachtig complex voor mensen die nog enigszins zelfstandig kunnen wonen, maar wel een indicatie hebben voor een verpleeghuis.

Zelfstandigheid bevorderen

ZZG wil met haar plannen afstand nemen van het traditionele verpleeghuisconcept en zich meer richten op activiteiten die de zelfstandigheid bevorderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pugh26LESLEY

4 februari 2011

I had got a dream to begin my commerce, however I didn't earn enough amount of money to do this. Thank heaven my friend told to take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a>. Thence I received the small business loan and made real my old dream.

Top