ACTUEEL

Schippers overweegt verplichte publicatie sterfte

Minister Schippers van Volksgezondheid zoekt naar mogelijkheden om ziekenhuizen te verplichten tot het publiceren van sterftecijfers. In antwoord op Kamervragen laat Schippers weten het “onacceptabel” te vinden dat circa 25 ziekenhuizen niets publiceren vanwege een onvolledige registratie.

Momenteel bestaat er geen formele verplichting tot het publiceren van sterftecijfers. Wel hebben brancheorganisaties NVZ en NFU zich in 2009 gecommitteerd aan publicatie van sterftecijfers door de ziekenhuissector en de doorontwikkeling van het model voor gestandaardiseerde sterftecijfers. “Echter, ik constateer dat deze toezegging tot op heden niet tot concrete resultaten heeft geleid”, laat Schippers de Tweede Kamer weten. “Mij is ook geen informatie bekend is waaruit blijkt dat er concrete initiatieven terzake in voorbereiding zijn.”

Wmg

Om druk op de ketel te houden is Schippers in gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Kwaliteitsinstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over aanscherping van de regels rond openbaarmaking. Schippers denkt dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aanknopingspunten biedt. Artikel 38 verplicht zorgaanbieders om “de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten op een zodanige wijze openbaar te maken dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn.”

Bestuurlijk overleg

Daarnaast roept VWS een breed bestuurlijk overleg in het leven met als doel om concrete afspraken te maken over ondermeer de publicatie van sterftecijfers. Dit overleg, waar NVZ, NFU, Orde van medisch specialisten, V&VN, NPCF, ZN en ZKN deelnemen, zal naar verwachting later deze maand plaatsvinden.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 mei 2013

Hoe kan de minister volhouden dat ze voor marktwerking is wanneer ze geen goede vergelijkbare kwaliteitsinformatie afdwingt? Dat is toch onzin?

E.Kriek

18 mei 2013

"Schippers heeft de sluizen openstaan voor zorgverzekeraars om winst te maken, voor adviesbureaus om te cashen en specialisten en bestuurders om flink te graaien", zegt het SP-Kamerlid. "Deze minister heeft de premiebetaler te hoge premies laten betalen en is altijd blind en doof geweest voor kritiek, signalen en alternatieven."
Mevrouw Leijten, u heeft mijn steun.
Bron:
http://nos.nl/artikel/508261-sp-wil-enquete-naar-zorgfraude.html

En dan mijn persoonlijke mening: mevrouw Schippers heeft een Zwarte Bladzijde geschreven in de historie van de zorg in NL .
Het zou ons land sieren als zij ter verantwoording kan worden geroepen; het vertrouwen in het systeem , de politiek, zou erbij gebaat zijn.

Top