ACTUEEL

Rotterdam pioniert met wijkgerichte preventie

De gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar IZA Cura zetten gezamenlijke preventieprojecten op met als doel de gezondheid van de Rotterdammers te verbeteren en de oplopende zorgkosten terug te dringen. Elk jaar pakken beide partijen minimaal twee preventieve projecten op. Daarnaast reiken zij jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit aan het meest vernieuwende burgerinitiatief. Dit staat in het convenant dat beide partijen woensdag hebben ondertekend.

IZA Cura is de zorgverzekeraar voor Rotterdammers met een laag inkomen. De afspraken uit het convenant gelden echter voor álle Rotterdammers.

Wijkgerichte aanpak

Een wijkgerichte aanpak staat centraal in de plannen. De zorg- en welzijnsinstellingen worden hier ook bij betrokken. Wethouder Florijn (werk, inkomen, zorg en bestuur): “Zo sluiten we aan op de behoeften en leefwereld van Rotterdammers die zich minder gezond voelen en stimuleren we initiatieven vanuit de bewoners zelf. Ook kijken we wat mensen samen met familie, vrienden en buren zelf kunnen oplossen.”

Sociale wijkteams

Rotterdam en zorgverzekeraar IZA Cura zien een belangrijke rol weggelegd voor sociale wijkteams met daarin verpleegkundigen, ouderenwerkers, welzijnswerkers en andere hulpverleners. Zij vormen een laagdrempelig aanspreekpunt voor en komen in actie als ze signalen ontvangen over medische of sociale problemen bij wijkbewoners. Het team kijkt nadrukkelijk naar de rol die de eigen omgeving kan vervullen.

Eerste projecten

IZA Cura en de gemeente Rotterdam starten in de Afrikaanderwijk met de pilot Gewichtige Gezinnen waarbij bewoners met een steunmaatje uit hun directe omgeving aan de slag gaan om een gezonde levensstijl te ontwikkelen en vast te houden. In het Oude Noorden start een andere pilot gericht op een gezonde levensstijl en op het terugdringen van sociaal isolement.

Jacob de Vletterprijs

In december wordt de eerste Jacob de Vletterprijs uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor vernieuwende initiatieven van burgers die uitgaan van de eigen kracht en die leiden tot het terugdringen van oneigenlijk zorggebruik. De Vletter was een Rotterdamse activist in de negentiende eeuw die zich inzette voor 'de zaak van het volk'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top