ACTUEEL

Nederlander slaagt niet in verbeteren levensstijl

Het merendeel van de Nederlandse bevolking acht zichzelf niet in staat om maatregelen te nemen om diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten te voorkomen. Pas als dit na een medische check  noodzakelijk blijkt, is men bereid is om de risico's aan te pakken.

Houding en gedrag

Dat blijkt uit onderzoek onder 45 tot 75-jarigen. Op verzoek van de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en Nierstichting Nederland heeft onderzoeksbureau ResCon onderzoek gedaan naar de kennis, houding en gedrag ten aanzien van vroege opsporing, gezondheidscheck(s), risicofactoren en leefstijl rondom de drie ziekten.

Risico's terugdringen

Mensen erkennen de drie ziekten als zeer ernstige aandoeningen en weten vaak wat de voornaamste risicofactoren daarvan zijn. Echter, het lukt meestal niet om op eigen kracht de leefstijl veranderen en daarmee hoog cholesterol, overgewicht en hoge bloeddruk terug te dringen. De gezondheidsfondsen pleiten daarom voor betere gezondheidstests met daaraan gekoppeld professionele nazorg. Op die manier kunnen mensen onder begeleiding hun leefstijl aanpassen en daarmee de risico’s terugdringen. Gezondheidstests kunnen preventief worden ingezet voor vroege opsporing. Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de bevolking zeker/waarschijnlijk zo'n test zou doen.

Vroege opsporing bevorderen

Vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten is hard nodig. Het aantal patiënten groeit namelijk nog steeds.

Check vergoeden

Belangrijke voorwaarden voor mensen om mee te doen aan een test blijken een professionele aanpak en vergoeding van eventuele kosten. Mensen willen vooral graag deelnemen als ze door de huisarts worden opgeroepen en eventuele kosten in het verzekeringspakket zitten. Als de reguliere zorg de (financiële) middelen krijgt om een betrouwbaar check te doen, is er flinke gezondheidswinst te halen, denken de gezondheidsfondsen.

Ontwikkelen gezondheidscheck

Dinsdag 30 juni komen consumenten/patiënten, professionals, financiers, kwaliteitsinstituten en overheidsinstanties bij elkaar om medische inhoud van zo’n gezondheidscheck vast te stellen voor mensen met risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten. De fondsen werken hierbij samen met huisartsenorganisaties NHG, LHV en bedrijfsartsenvereniging NVAB aan het zogeheten PreventieConsult.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top