ACTUEEL

Haga laat vrouw met gebroken heup zitten

Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft geweigerd een 65-jarige vrouw te helpen die bij een val in de hal van het ziekenhuis haar heup brak. Dit meldt Omroep West.

Omdat ze al in een ziekenhuis was, weigerde de centralist van 112 ook een ambulance te sturen om de vrouw naar een andere locatie van het ziekenhuis te brengen waar de spoedeisende hulp is gevestigd.

Absurd

De vrouw brak haar heup in de aanloop naar een bezoek aan haar man die op de Haga-locatie aan de Sportlaan lag. Na haar pijnlijke val vraagt de vrouw in eerste instantie hulp aan medewerkers van het ziekenhuis. Omdat de eerste hulppost voor volwassenen in het Rode Kruis Ziekenhuis is gesloten, krijgt de gewonde vrouw te horen dat ze 112 maar moet bellen. Bij de alarmcentrale vinden ze haar verhaal zo absurd dat ze weigeren om haar op te halen. De vrouw belt een kennis en deze brengt haar naar het Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg, waar de seh is gevestigd.

Terug

Daar aangekomen blijkt na onderzoek dat de 65-jarige vrouw haar heup heeft gebroken. Ze moet worden geopereerd  aan haar gebroken heup. Hiervoor moet ze terug naar het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan.

Inschattingsfout

Het Haga Ziekenhuis erkent en betreurt het gebeurde, zo meldt Omroep West, en wijt het aan een “inschattingsfout over de zwaarte van de blessure” dat het slachtoffer niet in ziekenhuis zelf is behandeld: “Dat zou wel hebben gemoeten”, aldus het ziekenhuis. “Het feit wordt betreurd, het is niet conform het beleid.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr. R. M. Dalmijn

4 juni 2013

Gelukkig staat bij beide organisaties de patiënt centraal. Lopen er op de RKZ locatie geen dokters meer die even naar een medemens willen kijken?
Ben benieuwd wat de "nieuwe" IGZ hier op eigen kracht van gaat vinden.

ANH Jansen

4 juni 2013


HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo maken afspraken voor 2013
05 december 2012

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en zorgverzekeraar Menzis/Azivo hebben concrete afspraken gemaakt over de financiering van de zorg. In samenspraak met de medisch specialisten van het HagaZiekenhuis is voor 2013 een overeenkomst getekend die past binnen het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.

Er is een aanneemsom overeengekomen voor de verlening van ziekenhuiszorg aan Menzis/Azivo-verzekerden. Het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo verklaren opnieuw hun gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. Deze verklaring krijgt onder meer gestalte in de uitdrukkelijke intentie om tot een meerjarenafspraak te komen.

Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de toepassing van ICD's (inwendige defibrillators tegen hartritmestoornissen). Menzis/Azivo concentreert de behandeling van patiënten met ICD's voor de gehele Haagse regio in het HagaZiekenhuis. Op vergelijkbare wijze willen het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo afspraken maken voor de verdere concentratie van zorg en over de toekomst van het zorglandschap in de Haagse regio.

-Haga is preferent ziekenhuis van Menzis. Met een Restitutie polis kan je er nog uit ontsnappen, maar met een in Natura polis niet, tenzij je heel erg rijk bent. Maar dan ben je niet verzekerd bij Menzis.

Dit verhaal is weer een bewijs dat de Restitutie Polis moet worden gehandhaafd en de facto voor iedere verzekerde moet kunnen gelden.

Waar blijft de reactie van Menzis in deze? Haar ziekenhuis laat zich immers kennen. Zorginkoop van Menzis staat nu toch ter discussie?

En waarom ging de betrokken patient naar hetzelfde ziekenhuis, andere locatie? Waarom niet naar een concurrerend ziekenhuis? Mocht niet? Kon niet? Wist niet?

Vragen te over.

Top