ACTUEEL

Winst ziekenhuizen stijgt bij dalende productie

De omzet van ziekenhuizen in 2012 valt 600 miljoen euro lager uit dan verwacht. De lagere omzet hangt samen met een gedaalde productie. In totaal is de productie 1 procent gekrompen. Niettemin is er sprake van recordwinsten. Dit constateert adviesbureau Gupta Strategists op basis van een analyse van de jaarverslagen van 54 ziekenhuizen.

De ziekenhuisomzetten stegen in 2012 weliswaar met 2,9 procent, de totale productie daalde met 1 procent. Een unicum, aldus Gupta Strategists: “De productie steeg eigenlijk altijd. 2012 is het eerste jaar waarin de totale productie daalt.”  

Productiedaling

Als mogelijke oorzaken van de productiedaling noemt Gupta  scherpere zorginkoop door verzekeraars, groeiend kostenbewustzijn bij patiënten en lagere productieprikkels voor ziekenhuizen en specialisten. Hoewel financieel economisch gunstig, plaatst Gupta een kanttekening bij de productieontwikkeling: “De lagere productie kan een teken zijn dat de toegankelijkheid onder druk staat. Het is belangrijk dat hierin spoedig inzicht ontstaat.”

Overgangsjaar

Gupta Strategists wijt de opvallende cijfers aan het feit dat 2012 een overgangsjaar is. Het oude stelsel met grotendeels budgettaire bekostiging werd vervangen door een systeem van vrije prijzen en volumes. Tegelijkertijd was er de overgang van diagnose behandelingcombinaties (dbc’s) naar DBC-zorgproducten (DOT). Daarnaast werd het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars van kracht. Op grond van dit akkoord werd de volumegroei beperkt tot 2,5 procent. “In plaats van de maximale volumegroei van 2,5 procent uit het hoofdlijnenakkoord is dus een krimp gerealiseerd”, constateert Gupta. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt het een "positieve ontwikkeling" dat de ziekenhuizen ruim binnen het hoofdlijnenakkoord blijven.  

Winst

Het atypische karakter van 2012 is ook terug te zien in de winstcijfers. Gemiddeld konden de ziekenhuizen 2,2 procent van de bedrijfsopbrengsten aan hun reserves toevoegen, ruim meer dan in de afgelopen jaren. Deze winst is echter geflatteerd. Volgens Gupta is de winst voor 70 procent terug te voeren op het transitiefonds dat de overheid in het leven heeft geroepen om ziekenhuizen te beschermen tegen onvoorziene omzetschommelingen als gevolg van alle systeemveranderingen.

Vangnet

De totale claim ten laste van het vangnet zal volgens Gupta uitkomen op ongeveer 300 miljoen euro. Toch zijn de kosten van ziekenhuiszorg daarmee nog altijd ruim een half miljard lager dan gedacht. Vooraf was de verwachting dat de ziekenhuisomzetten 1,6 miljard euro zouden stijgen als gevolg van ondermeer de overheveling van de TNF-alpharemmers, zorginflatie en de gemaakte groeiafspraken. In werkelijkheid stegen omzetten 1 miljard euro, 600 miljoen euro minder dan voorzien. Daarmee verdienen de ziekenhuis de kosten van het vangnet als het ware voor de overheid terug.

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 juni 2013

Daarom is het terecht dat Mw. Erbudak nu definitief door het Slotervaart aan de kant is gezet want deze dame wilde 3 miljoen boven de afspraken omzetten met de verzekeraar.

Verzekeraars aanpakken die specialisten en hun handlangers de frauderende managers of wat zichzelf via veel geld heeft ingekocht als zodanig

Men fraudeert en vandaag bleek ook weer dat vrouwen hun spiraaltjes zelf betalen maar dat ziekenhuizen toch nog declareren. Stelletje schoften. Zelfs politici zijn nog koorknapen vergeleken met wat specialisten rotzooien.

Kunnen de belastingdienst en de verzekeraars ook niet nog veel inniger samenwerken? Dat levert ook weer veel werk op voor de ambtenaren.

Die hele zorg sector is door de marktwerking een grote oplichtersbende geworden. De paar integere artsen uitgezonderd. Maar die worden dan de dood ingejaagd door 'managers' zoals in een prive kliniek in Amsterdam Zuid is gebeurd.

Na de overname door een beruchte zorgondernemer werd de specialist die talrijke bekende Nederlanders van hun pijn heeft afgeholpen zodanig onder druk gezet door de manager van de zorgondernemer dat hij de volgende dag 'plotseling' overleed! Een zeer geliefde vakman wordt notabene door een collega specialist/zorgondernemer zo van zijn eigen levenswerk beroofd!

Dat doet marktwerking met een arts, ze worden een karikatuur van een humane arts of specialist.
En maar vechten om de patiënten. Snapt u nou dat de zorg onbetaalbaar wordt?
En alle profiteurs onder de specialisten willen maar wat graag een eigen onderneming beginnen. Ver weg van de collegiale toetsing. En maar roepen dat het goedkoper kan.

De Inspectie zal nog handen te kort komen en daarom moeten verpleegkundigen het initiatief nemen om artsen die aantoonbaar schade toebrengen aan de patient te gaan aangeven. De meldingen van MIP zijn nooit serieus genomen, en men heeft de vuile was liever binnen gehouden maar wel ten koste van de patientveiligheid. En alle specialisten kennen elkaar en weten van elkaars kerkhofje dus ze dekken elkaar altijd als het echt heet wordt onder het mes.

Het is een ontzagwekkende riool geworden die zorg.

Inspectie doorpakken, samen met de verzekeraars krijgt u de zorg weer op een moreel aanvaardbaar nivo.

En stop de privatisering!

En alle specialisten per direkt in loondienst en een verbod op de maatschappen die er heus niet voor de patientveiligheid zijn. En dat voor een groep arbeiders die al 3 a 4 keer Balkenende norm verdienen. En op kosten van de maatschappij hebben gestudeerd.
En overal het aureool hebben dat wat meneer de dokter zegt wel waar moet zijn. Het is schandalig dat onze zorg zo is gekeldert door toedoen van de marktwerking. En Schippers hoe wil JIJ eigenlijk de geschiedenis ingaan?

Hoenen

13 juni 2013

1% omzetgroei berekend met de jaarverslagen van 54 ziekenhuizen van de ruim 90 die er in NL zijn. Dat betekent dus een onzekerheidsmarge van 10%?? Oftewel: nutteloze cijfers.

Xander Koolman (SiRM)

13 juni 2013

Eindelijk een zinnige interpretatie van de cijfers en een terechte oproep om de toegankelijkheid te monitoren.

Toen eind vorig duidelijk werd dat dit zou gebeuren heb ik de relevante autoriteiten hierover gesproken. Zij voelden zich niet geroepen om deze handschoen op te pakken. Gupta kan deze oproep daarom alvast opnemen bij de suggesties voor de komende jaren.

Heesen

14 juni 2013

geachte redactie,

Wilt u de mogelijkheid tot anoniem reageren uitzetten op uw site. Want de onzin die onder kopje 1 staat en de manier waarop er over de mensen in de zorg wordt geschreven gaat in mijn ogen alle perken te buiten. Anoniem schelden leidt niet tot een zinnige discussie die zeker gevoerd moet worden over hoe wij in Nederland omgaan met de zorgeuro.

met vriendelijke groet,

Bart Heesen

veraart

14 juni 2013

Als mogelijke oorzaken van de productiedaling noemt Gupta scherpere zorginkoop door verzekeraars, groeiend kostenbewustzijn bij patiënten en lagere productieprikkels voor ziekenhuizen en specialisten. Wat ik mis als oorzaken voor de daling zijn het groeiend kostenbewustzijn van ziekenhuizen, specialisten en teams van verpleegkundigen en ondersteunenden. Het zijn niet alleen de perverse prikkels die ertoe lijden dat zaken al dan niet gedaan worden, maar juist het besef dat bij alle zorgwerkers leeft dat het anders en slimmer moet. Wij streven ernaar om de kostprijzen zo laag mogelijk te maken, met behoud van kwaliteit, om daarmee de zorg betaalbaar te houden. Door continu oa hierop te verbeteren denken wij een positieve bijdrage te leveren, maar vooral ook de zorg leuk en goed te houden.

Top