ACTUEEL

NVVE stelt bijzondere leerstoel in

Dr. Suzanne van de Vathorst is benoemd tot Bijzonder Hoogleraar bij het AMC. Het onderwerp van de leerstoel is de kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven.

De leerstoel is mogelijk gemaakt door de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De leerstoel is gepositioneerd bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC, in het bijzonder Medische Ethiek. Deze afdeling heeft veel ervaring met onderzoek en onderwijs op dit vakgebied. Kwaliteit van sterven en de eigen keuze die mensen hierin maken, vormt hierop een nieuwe aanvulling.

Laatste levensfase

Van de Vathorst onderzoekt het medisch en verpleegkundig handelen in de laatste levensfase. Daarnaast zet zij zich in voor beter onderwijs op dit gebied aan artsen en verpleegkundigen. De NVVE wil op deze wijze dat kennis rondom keuzemogelijkheden om op een waardige wijze te sterven vergroten. Van de Vathorst zegt nog belangrijke ethische vraagstukken te zien liggen, zoals de spanning tussen de vrijheid van de arts om euthanasie te weigeren en de uitdrukkelijke wens van de patiënt om euthanasie te krijgen.

Van de Vathorst

Van de Vathorst is sinds 2009 lid-ethicus van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.. Daarnaast is zij projectleider van de evaluatie van de Regeling Centrale Deskundigencommissie (de commissie waar late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen gemeld moet worden). Zij was onder meer lid van de KNMG commissie die adviseerde over het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen.

Van de Vathorst studeerde geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2001 promoveerde zij in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Sinds 1998 werkt zij met een korte onderbreking bij de vakgroep Ethiek en Filosofie van het Erasmus MC. In het Erasmus MC is zij vanaf de oprichting betrokken bij de commissie levenseinde, een commissie die binnen het ziekenhuis adviseert bij levenseindevraagstukken: van het staken van behandeling tot euthanasie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top