Finance

Tweede Kamer betwijfelt bouwmaatregelen Klink

De onduidelijkheid over de bouwmaatregelen in de zorg frustreert de Tweede Kamer. De Kamer betwijfelt de effectiviteit van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de bouwimpuls van 160 miljoen. In het algemeen overleg (AO) van 1 juli liet de Tweede Kamer weten meer duidelijkheid te willen over de hardheidsclausule, de nadeelcompensatie en een gevoeligheidsanalyse op de overgangsregeling. Dat meldt de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Klink belooft inzicht

De toezeggingen van de minister een jaar geleden zijn nog niet waargemaakt. Volgens Klink komt de NZa voor 22 juli met een uitwerking van de hardheidsclausule. Hij zal de uitgangspunten van de nadeelcompensatie op een rij zetten. Verder wacht hij de uitvoeringstoets van de NZa van 1 november en de jaarcijfers af om meer duidelijkheid te kunnen bieden over de kapitaallasten.

Vijftig miljoen euro garantie

In de brief van 26 juni aan de Tweede Kamer besteedt VWS alleen aandacht aan de bouwstimuleringsmaatregelen van het kabinet, aldus de NVZ. De voorgestelde maatregelen zijn onder meer een aanpassing van lange en korte rentevergoeding, verruiming van de GO-regeling tot de ziekenhuizen, het opheffen van de ‘marginale toets’ voor nieuwe investeringen en een bouwimpuls. NVZ: “Bij de GO-regeling gaat het om een garantie van vijftig miljoen euro per ziekenhuis, die de overheid gedurende acht jaar voor vijftig procent biedt. Deze regeling is macro beperkt tot maximaal vijfhonderd miljoen, omdat zij volgens minister Klink anders te veel drukt op het budget van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport." Ziekenhuizen kunnen de regeling via de bank aanvragen, waarna SenterNovem de aanvraag toetst.

PvdA wil storten in Waarborgfonds

Klink wil voor 160 miljoen investeren in balansversterking en afkoop van herwaarderingseffecten van ziekenhuizen met bouwplannen. Klink wil nog een verkenning doen naar de effectiviteit van de inzet van de bouwimpuls. Naar aanleiding van het AO heeft de PvdA een motie ingesteld om de 160 miljoen euro te gebruiken om de weerstandskas van het Waarborgfonds aan te vullen. Volgens de partij kunnen er zo meer garanties geboden worden. De Tweede Kamer moet hier nog over stemmen.  Lees verder op de site van de NVZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top