ACTUEEL

Ambitie ontbreekt bij zorgmanagers

  • Onbekend
  • 3 juli 2009
  • 3946 keer gelezen
  • 4 reacties

Zorgmanagers zijn weinig ambitieus. Slechts achttien procent van de zorgmanagers tussen de dertig en veertig jaar ambieert een functie in het topmanagement. Dat blijkt uit onderzoek van Twynstra Gudde.

Balans werk en privé

De zorgmanagers zijn de minst ambitieuze managers in Nederland. Gemiddeld 27 procent van alle managers uit verschillende branches zou graag een functie in het topmanagement bekleden. Zo’n acht op de tien zorgmanagers heeft er maximaal veertig uur werken per week voor over om een dergelijke functie te bekleden. De zorgmanagers hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé, 95 procent vindt dit belangrijk.

Uitdaging en passie

De zorgmanagers willen een topfunctie bekleden vanwege de uitdaging en passie voor het vak. Dit laatste is opvallend, omdat slechts 24 procent van de managers uit alle branches dit aangeeft als een drijfveer tegenover 72 procent van de zorgmanagers.

Competenties topmanager

De topmanager van morgen moet volgens de zorgmanagers goede communicatieve vaardigheden hebben, besluit-/slagvaardig zijn en inspirerend zijn. De top van de organisatie kenmerken de zorgmanagers door maatschappelijk bewustzijn, autoriteit en besluitvaardigheid.

Kennis van gezondheidszorg is vereiste

De huidige competenties van zorgbestuurders zijn niet tegen de marktwerking bestand, vindt 68 procent van de zorgmanagers. Een topmanager is niet per definitie succesvol in iedere branche, slechts 38 procent van de zorgmanagers denkt dat dit wel het geval is. Ruim driekwart van de managers in de zorg denkt dat kennis van de sector vereist is om een topmanager te worden. De kans dat de toekomstige zorgbestuurder nu als talent in het bedrijfsleven werkt, achten de zorgmanagers klein.

Onderzoek ‘Over de Top’

Twynstra Gudde heeft 599 managers tussen de 30 en 40 jaar die in een organisatie met minimaal 250 medewerkers een vragenlijst laten invullen. Hiervan waren 102 managers werkzaam in de zorg.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Pool Management & Organisatie

7 juli 2009

Zorgmanagers niet ambitieus? De vraag is wat onder 'ambitieus' wordt verstaan. Dat kan m.i. ook zijn: toewijding aan de zorg om de zorgconsument, er voor zorgen dat de 'zorgconsument' de aandacht, verzorging etc. ontvangt die hij / zij nodig heeft. Wij komen in onze praktijk gelukkig veel zorgmanagers tegen met een gezonde 'ambitie' voor hun vak. De inzet voor de zorgconsument vormt nog steeds de backbone voor de zorgsector.Klaas Pool

Looymans Wilhelmien

7 juli 2009

Ik had graag een eindverantwoordelijke functie willen bekleden in de zorg; maar het animo werd snel minder toen ik als interim manager in de zorginstellingen werkzaam geconfronteerd werd met allerlei wettelijke regels, anticiperen op politieke issues waarbij de koers veranderd moest worden, het overleg met clientenraden, OR, etc. Een groot schip in korte tijd laveren is vrij moeilijk! Daarnaast het salaris, eindverantwoordlijk zijn voor 200 medewerkers en niet boven FWG 70 uitkomen.

maar vooral niet de vrijheid hebben van het vrije ondernemerschap, en aanbieden wat de klant wil.

Ik zag het allemaal als een beperking in de functie. Als divisiemanager kun je nog kleine ideeen delen met de zorgmedewerkers, daar zit ook de uitdaging en de uiteindelijk het delen van de liefde voor het vak.

Moors

7 juli 2009

Veel zorgmanagers kennen dus een gezonde ambitie: goed in je werk zijn, betekenisverlening hoog in het vaandel en een goede balans. Uitdaging en passie voor je vak als drijfveren. De uitkomsten doet vermoeden dat het goed gesteld is met de innerlijke betrokkenheid van zorgmanagers. Toch een van de voorwaarden voor betrokken en geïnspireerd leiderschap…

Ik kom in mijn werk als trainer/coach veel betrokken zorgmanagers tegen, vaak geplaagd door het systeem, wet en regelgeving, de enorme bureaucratische last die overheidswege wordt opgelegd, proberen ze er het beste van te maken.

Het wordt tijd dat we de passie en betrokkenheid van mensen voor hun werk als manager gaan leren waarderen en hun drijfveren om goed werk te verrichten in plaats van carrière te maken, op waarde leren schatten. Hoger en meer is niet altijd beter. De gelukkige manager is volgens mij niet een topmanager, maar een mens die betekenisvol werk verricht en verbondenheid ervaart met collega’s en de organisatie (en dus ook haar doelen) waarin hij/zij werkt.

Van Gysel

12 juli 2009

Ook management is relatief. Er zijn vele waarheden. Dus vele keuzes. Er zijn vele contexten. Dus vele mogelijkheden. Er zijn vele kwaliteiten, dus vele kansen.Er zijn vele modelllen technieken en methoden, ze hebben allen hun waarde. Er zijn vele managers, personality`s, gepassioneerde, bevlogen, intelligente,wijze mensen. Ze hebben allen vele kwaliteiten, verschillend, verborgen, up-front. Het is managen van die kwaliteiten, die nodig zijn, op dat momentum in die context.Zorg voor exploratie van de ander, in verbinding, dynamisch, vruchtbaar, met focus en ruimte, beliefs en trust.

The moment will tell you, whats need to be done. Be prepaired to activite your sources, but esspecially those of your managers and employees.

Top