ACTUEEL

Werkgever moet werkdruk in zorg aanpakken

Werkgevers in de zorg moeten meer doen om te voorkomen dat hun personeel overbelast raakt en uitvalt door bijvoorbeeld werken op onregelmatige werktijden, werkdruk, werkstress en fysieke belasting. Dat stelt de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, die de blik richtte op delen van de sector zorg en welzijn.

Volgens de inspectie gaat het al beter met de beheersing van arbeidsrisico's in de zorg, maar moet het nog beter.

Meer sturen

Het ziekteverzuim in onder meer de verpleging, verzorging en ziekenhuizen is hoger (20 procent) dan gemiddeld. En dat komt hoofdzakelijk door psychosociale arbeidsbelasting als werkdruk, agressie en andere ogewenste omgangsvormen, aldus de Inspectie SZW maandag. Werkgevers zouden daarom meer moeten sturen op goede arbeidsomstandigheden terwijl medewerkers ook bewuster zouden moeten worden gemaakt van risico's die zij lopen.

Vanwege het betrekkelijk hoge arbeidsverzuim blijft de Inspectie SZW zorginstellingen volgen om te zien of die wel voldoende blijven doen om overbelasting van hun medewerkers te voorkomen. De dienst wijst erop dat het niet alleen nadelig is voor de direct betrokkenen als iemand uitvalt op het werk, maar dat dat ook hoge kosten met zich meebrengt. Een kwart van de mensen die arbeidsongeschikt worden, komt uit de sector zorg en welzijn. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

10 juli 2013

Als we nou eens deze aanleiding gebruiken om te constateren dat werkdruk vooral komt omdat van zorgverleners steeds minder zorgverlenen gevraagd wordt en steeds meer afleidende 'verplichtingen', die betere zorg in de weg staan?
Door zorgverleners weer in hun kracht te zetten en afleidende verplichtingen te verminderen, wordt zowel de zorg beter als de werkdrukbeleving lager.

Top