ACTUEEL

SP stelt Kamervragen over redding LangeLand

Tweede Kamerlid voor de SP Henk van Gerven heeft namens zijn partij schriftelijke vragen gesteld over de redding van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Dit meldt het Kamerlid vandaag via Twitter.

Gisteren werd bekend dat het LangeLand Ziekenhuis dankzij een gezamenlijke inspanning van de medische staf van het ziekenhuis, zorgorganisatie Vierstroom, het Groene Hart Ziekenhuis en facilitaire dienstverlener Vebego kan blijven voortbestaan. Vierstroom steekt 6 miljoen euro in het noodlijdende ziekenhuis, terwijl de medische staf, die voor twintig procent eigenaar wordt, anderhalf miljoen betaalt. Vebego verstrekt daarnaast een indirecte lening van 3 miljoen euro. Het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda investeert in apparatuur.

Belangenverstrengeling

Van Gerven is met name benieuwd naar wat minister Schippers vindt van de rol van de medisch specialisten. Van Gerven: "Artsen als private aandeelhouders ziekenhuis kan leiden tot ongewenste belangenverstrengeling." Van Gerven stelt dat het eigenaarschap "een prikkel kan vormen tot onnodige productieverhoging, omdat specialisten bij een dergelijke constructie een financieel belang hebben bij een zo hoog mogelijke omzet."

Daarnaast wil van Gerven onder andere weten welke rol de zorgverzekeraars bij de overname hebben gespeeld en of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS bij de plannen betrokken zijn. Van Gerven is ten slotte ook benieuwd naar de condities waaronder Vebego de lening heeft verstrekt en of Vierstroom het ziekenhuis heeft overgenomen met AWBZ-gelden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

G K Mitrasing

11 juli 2013

Gaat goed met het zorgstelsel 2006.
Waar is de concurrentie? Hoe gaan de zorgverzekeraars onderscheidend inkopen met voldoende keuzevrijheid voor hun klanten? Koopt de ''een betere zorg in dan de ander voor dezelfde prijs?
Zal uiteindelijk een aandeel nog wat waard blijken bij budget gestuurde zorg?
En de NMa in nieuwe vorm, de ACM: wat zegt deze hiervan.
Oh; deze is vast ook op vakantie...

Anoniem

12 juli 2013

Niemand die nog weet wat het zorgstelsel 2006 is...in de twittergeneratie tijden...

We leven volop in de tijd die Einstein markeerde toen hij sprak:

'I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots'.

Einstein was net als Jezus Christus een Jood. En de laatste wordt door alle -Joodse- academici hooguit als een welwillende mythe gezien maar doorgaans als een oproerkraaier. Dat is het morele failliet van die 'wetenschappers' dus in ons Christelijke land en dan zou 'de politiek' nog enige geloofwaardigheid moeten hebben volgens dit soort academici? Geen makkelijker kop van Jut dan politici die zich tot het uiterste inspannen om de boel bij elkaar te houden zoals Job Cohen zo treffend verwoordde. Rutte en Samsom, dat zijn integere mensen, maar bijvoorbeeld de man die apothekers uitschold voor dozenschuivers is een narcist met een meedogenloze geest die zijn medemensen wil vernietigen en er nog trots op is ook.


Raf

13 juli 2013

En dat allemaal omdat wij krom moeten liggen voor de waan van een verenigd Europa. Het debacle van de euro is blijkbaar nog niet genoeg lesgeld voor de VVD.
Nu moet onze zorg worden geprivatiseerd nadat energie, telecom, vervoer en onderwijs al in de handen zijn gekomen van aandeelhouders, waarvan , God beter het, de energie voornamlijk in buitenlandse handen!

Onontkoombaar roepen de geleerden van Nijenrode.

Terwijl hele landen van zuid Europa failliet zijn en een monsterlijke werkloosheid kennen vooral onder de jeugd gaat men rustig door aan het werken van een Europees huis want zo blijft immers de vrede bewaard. Men bedoelt natuurlijk dat er zo geen zichtbaar wapengekletter is geweest behalve in Cnetraal Europa waar even 7000 Moslims werden vermoord waar ook al weer ons land in hoge mate verantwoordelijk voor was met zijn blauwhelmen in VN verband.

Wanneer leren we als land eens weer ons te gedragen als Zwitserland? Waar allochtonen rond lopen, dat niet lid is van de EU, waar het welzijn vooral uitstekend is naast de immer groeiende welvaart?

Het zijn niet de Zwitserse bergen hoor die dat hebben geregeld! Zwitsers hebben het geluk nuchter te zijn, dreven de eeuwen door EERLIJKE handel, kwamen hun afspraken na, waren veeltalig, hadden overal het vertrouwen weten te winnen tot aan het einde der aarde.

En Nederland? Door schuldgevoel over de Holocaust heeft men gemeend voor de hele wereld sinterklaas te moeten spelen en nu is het geld op en de vriendjes weg natuurlijk.

Nederland is de verloren zoon uit de Bijbel geworden. En als die zoon zelfs het varkensvoer niet mag vreten staat hij eindelijk op en verlant weer naar Vader. Niet naar Brussel.

Als ons land niet direkt eenzijdig uit de EU stapt, wat vrijwel de hele bevolking onder hand wil, mag men met een gerust hart de verantwoordleijke politici zoals Pechtold en Rutte landverraders noemen.

En door dat landverraad worden nu al onze maatschappelijke voorzieningen waar onze oprechte ouders en grootouders voor hebben gestreden afgebroken. Er is een weg terug maar er is niemand in de politiek dan Geert Wilders en in mindere mate Emile Roemer en de SGP die dat durft aankaarten.
Lach maar bestuurders in de zorg, maar alleen het Evangelie van Jezus Christus zal blijven bestaan tot de Jongste Dag en niet jullie waan van via privatiseren de macht in de medische wereld aan de aandeelhouders te geven die niets anders als smerig gewin voor ogen hebben en daarmee de beste mensen in die zorg kapot maken. Jullie lijken te winnen VVD maar het land verandert onder jullie ogen in een anarchie met grote aantallen ontslagen, dichte ziekenhuizen en ten gevolge daarvan doden door volslagen 'mismanagement van de door Nijenrode aangestuurde idioterie van de privatisering.

Plat branden dat instituut willen we niet allemaal onze baan kwijt raken.

En de biezonder hoogleraren die de marktwerking preken openlijk op internet vierendelen.

De macht in de medsiche weeld is volkomen ten onrechte neergelegd bij economen en andere graaiers zoals managers die zelf niets wezenlijks hebben bijgedragen aan innovatie of grote uitvindingen hebben gedaan waar iedereen echt beter van kon worden maar gezorgd hebben dat straks honderduizenden werkers hun bestaansmogelijkheden worden afgepakt bij ontslag wegens de bezuinigingen van dit fascistische terreur kabinet tegen de eigen bevolking wegens de EU eisen.

Mark Rutte aan wie wil jij eigenlijk de zeggenschap geven over de ziekenhuizen? Kies je ook voor 'de eigen broek ophouden' zoals meneer Klink dat ooit zei, of denk je ook dat een beschaafd volk zich wel dient te bekommeren om de zwaksten en oudsten in hun midden en misbruik van voorzieningen juist door ( Oost Europa of Middellandse Zee) allochtonen streng dient te bestraffen? Ook een beetje bang aan het worden voor je eigen baantje en het zogenaamde onkreukbare imago van je partij? Met een Neelie Smit Kroes (VVD) als een slang in Brussel die erop geilt dat ze het grote MicroSoft zomaar een half miljard boete durft geven? MicroSoft dat neist verkeerds heeft gedaan dan een technologie te ontwikkelen waarbij de concurrenten het nakijken hadden?
Maar in de zorg gaat behoort het nou toevallig niet als in de IT te gaan. Daar hebben MENSEN gebreken en ziekten, soms heel kwaadaardige , en daar betalen ze heel veel voor om er vanaf te worden geholpen, en dan de werkers in die zorg het werk onmogelijk maken omdat aandeelhouders het willen?


Nee het is niet ethisch om te verdienen aan de ellende van een ander zoals Emile Roemer terecht heeft opgemerkt en bovendien zijn die specialisten salarissen ook niet de laagste maar het is ronduit fascisme om elkaar als specialisten het ziekenhuis uit te vechten zodat patienten het gaan mijden wegens de slechte naam en verhalen en vervolgens de minister van de VVD meent te moeten opmerken dat het niet op haar weg ligt ziekenhuizen te redden.
In de jaren 90 was meneer ter Beek minister van defensie, een notoire dienstweigeraar.
Thans hebben we een minster op VWS die het niet als haar taak ziet de nationale ziekenhuis wereld te beschermen tegen het geweld en de macht van het geld.
Mevrouw Dupuis waarom bent u zo stil?
Mevrouw Borst waarom heeft u nooit wat gedaan aan de oprukkende macht van de managers en zorgondernemers die nu ons allemaal de nekslag willen uitdelen? Met als buikspreekpop de heer Wiegel die stelt dat particuliere klinieken wel 20 procent goedkoper werken?
Schandelijk wat het VVD clubje met de Nederlandse ziekenhuizen wil en doet.
En dat allemaal omdat ze Brussel in de kont willen kruipen met hun 3 procenten-eis waarvan andere landen terecht stellen dat het Nederland zelf is geweest dat die norm heeft opgelegd! De VVD dus weer.Top