ACTUEEL

NZa wil declaratieruimte e-health vergroten

NZa wil declaratieruimte e-health vergroten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Schippers van Volksgezondheid om de declaratiemogelijkheden voor e-health te verruimen. Met name telediagnostiek en teleconsultatie zouden een aparte betalingstitel moeten krijgen.

De NZa verbindt wel enkele voorwaarden aan bredere financiering van e-health. Het uitgangspunt is dat e-health bestaande zorg vervangt en niet duurder mag zijn dan reguliere zorg. Ook moet er sprake zijn van toegevoegde waarde op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid.

Niet bekend

Het advies is mede een reactie op de veelgehoorde kritiek dat het huidige financieringsstelsel onvoldoende ruimte biedt aan digitale innovatie. Volgens de NZa is dit maar ten dele waar. Het huidige systeem kent volgens de NZa veel mogelijkheden, maar die zijn bij veldpartijen vaak niet bekend.

Informeren

Het gaat hierbij ondermeer om de bekostiging van e-health activiteiten via dbc - dan wel overige zorgproducten. Ook bekostiging uit hoofde van de beleidsregel Innovatie is mogelijk. Om één en ander nadrukkelijk onder de aandacht te brengen gaat de NZa het veld actief informeren over de bestaande financieringsmogelijkheden.  

Transparantie

Daarnaast wijst de NZa er op dat veldpartijen nieuwe zorgproducten ter beoordeling kunnen overleggen aan de NZa en DBC Onderhoud. Dergelijke transparantie maakt het volgens de NZa in ieder geval eenvoudiger om een eventuele betalingstitel vast te stellen.

Uitbreiding

Voor wat betreft digitale diagnostiek en consultatie op afstand pleit de NZa voor het uitbreiden van de declaratiemogelijkheden. Met ingang van 2014 moeten er als het aan de NZa ligt één of meerdere telezorgproducten komen die instellingen voor medisch specialistische zorg kunnen declareren. De NZa aarzelt nog over de definitieve vorm. Een te brede definiëring kan er toe leiden dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen goedkope en dure telezorg.  Een te enge definiëring betekent juist weer dat er een barrière kan ontstaan voor bepaalde vormen van telezorg.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van den Oever

17 juli 2013

Waarom alleen voor medisch specialistische zorg; juist in de thuiszorg wordt aangetoond dat met teleconsulten veel reistijd en dus kosten kunnen worden voorkomen....

Bas Leerink

17 juli 2013

Heel goed. Hoe sneller hoe beter.

Draaisma Marian

17 juli 2013

Als zorginstelling is E-health voor ons dagelijks beleid en speerpunt binnen onze strategie. Uitvoering kan echter alleen slagen als online diensten binnen de reguliere financiering worden verankerd. Uitbreiding van de huidige financieringsmogelijkheden lijken me dan ook een normaal uitvloeisel voortkomend uit ingezet beleid. Beleid dat voortkomt uit de vraag van de klant en van de overheid.

Top