ACTUEEL

Schippers bespaart 1 miljard met zorgdeal

De uitgaven in de zorg groeien de komende jaren minder hard. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft becijferd dat zij vanaf 2015 structureel ongeveer 1 miljard euro minder hoeft uit te geven nu onderhandelingen over de zorguitgaven positief zijn afgerond, zo maakte het ministerie van VWS dinsdag bekend.

Afgesproken is dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, vanaf 2015 wordt dat 1 procent. In het regeerakkoord was 2 procent groei afgesproken. Alleen de huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland.

Versobering basispakket

Verder wordt de in het regeerakkoord afgesproken versobering (met 1,5 miljard euro) van het basispakket aangepast. Artsen worden strikter met het verstrekken van verzekerde zorg, waardoor er nog maar voor 300 miljoen euro op het basispakket hoeft worden bespaard. Schippers vroeg betrokkenen eerder al mee te denken hoe dat zou kunnen en ze betrekt de binnengekomen reacties bij het uitwerken van de maatregel.

Onderhandelingen

De minister onderhandelde de afgelopen tijd met ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Alle organisaties leggen de afspraken positief voor aan hun achterban. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Dijkstra

16 juli 2013

Je kunt je danig afvragen welke doorreken effecten versobering van het basispakket op termijn heeft. De positie van de huisarts is al te lang niet mee-ontwikkeld met het marktwerkings element in de zorg. Inhuren van specialisten in de eerste lijn waar nodig lijkt me een betere innovatie dan het "contractje afveilen" wat nu voorgesteld wordt.

Rozijnsen

16 juli 2013

De minister kan heel veel besparen door voor elke ingreep de handtekening van drie vakgenoten voortaan te eisen. En als de drie artsen die dus met elkaar de casussen dienen te bespreken er gezamenlijk met de pet naar gooien moet direkt de IGZ een onderzoek instellen en de ziekenhuisdirektie opdragen deze drie na een waarschuwing meteen de WW in te trappen.
De tijd is te ernstig om nog zaken te gedogen die nooit hebben gedeugd.
In ons ziekenhuis geven wij elkaar tegenwoordig aan bij de directie en worden alle patiënten besproken tijdens de ochtendvergaering. Iedere specialist hoort van de ander te weten wat zij/hij doet.
Zo hebben we al veel geplande zaken kunnnen voorkomen. De tijd van de solist is definitef voorbij, zeker in het twitter tijdperk. Patienten zijn bereid je onmiddelijk voor de rechter te slepen en accepteren geen excuses meer. Terecht trouwens.

Peter Koopman

17 juli 2013

"Besparen" is hier minder dan gepland uitgeven. Het valt me op dat er geen overeenkomst is gesloten met vertegenwoordigers van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Zij houden hun handen nu vrij. Het is dus nu aan de ziekenhuisbestuurders en verzekeraars om met deze "kostenveroorzakers" een passende deal te sluiten. Of verpleegkundigen in hun eigen werk de komende drie jaar tot beperking van eigen kosten voor verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling kunnen komen als ze het patiëntenbelang centraal stellen? Blijkbaar kunnen besturen, dokters en psychologen dit nu reeds wel beloven. Dat zullen dan de kosten betreffen die deze groeperingen zelf veroorzaken. Interessant.

Top