ACTUEEL

Ouderenzorg en paramedici werken samen in Betuwe

Zorgcentra De Betuwe gaat nauw samenwerken met paramedisch zorgverlener Novicare in Best. Met het oog hierop hebben beide partijen een intentieovereenkomst ondertekend. Het is de bedoeling dat er voor 1 januari 2014 duidelijkheid is over de formele samenwerking.

Met de samenwerking hoopt Zorgcentra De Betuwe, dat tien verzorgingshuizen in Rivierenland en de Betuwe heeft, de eigen zorg- en dienstverlening ouderenzorg te verbeteren. "Doelstelling is om verder te investeren in nieuwe diensten en nieuwe markten om zo de medische en paramedische dienst van de toekomst te worden", zegt directeur Ruth Maas van Zorgcentra De Betuwe in dagblad de Gelderlander. "We kennen hun manier van werken. Ze werken bedrijfsmatig en innovatief, dat past bij ons."

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lelie (Frans)

27 juli 2013

Behandeldienst Novicare ondersteunt de behandeldienst van Zorgcentra De Betuwe nu zo’n kleine twee jaar waardoor de continuïteit en ontwikkeling van de medische en paramedische dienst van Zorgcentra De Betuwe geborgd is. Novicare, gevestigd in Best, is een zelfstandige behandeldienst die haar dienstverlening vanaf 2008 volledig ontwikkeld heeft. Haar transparante en klantgerichte dienstverlening koppelt Novicare aan een klimaat waar binnen de behandelaren zich gehoord voelen en zichzelf ook kunnen ontwikkelen. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van cliënten met een complexe chronische zorgvraag. De directie van Novicare streeft een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van haar behandeldienst na en wenst een goede landelijke dekking van de dienstverlening te borgen.

Zorgcentra De Betuwe wil een kwalitatief sterke en vooruitstrevende medische en paramedische behandeldienst, die op efficiënte en effectieve wijze een bijdrage levert aan de dienstverlening van Zorgcentra de Betuwe. Op dit moment is met name de paramedische dienst kwalitatief en kwantitatief van hoog niveau.
Het management van Zorgcentra De Betuwe heeft besloten dat de medische en paramedische dienst van Zorgcentra de Betuwe zich meer en meer moet ontwikkelen tot een professionele dienstverlener die producten levert van hoge kwaliteit. Daar past ook het leveren van medische en paramedische-diensten aan andere zorgcentra goed bij: onafhankelijke en kwalitatief hoge medische en paramedische dienstverlening.

Nu de intentieverklaring ondertekend is, zal deze intentie middels een integraal (business-)plan voor intensieve samenwerking worden vormgegeven, resulterend in één gezamenlijke behandeldienst.

Top