ACTUEEL

Care kan fors besparen op zorgkosten per patiënt

Care kan fors besparen op zorgkosten per patiënt

Organisaties in de langdurige zorg kunnen de zorgkosten per cliënt met 14 procent terugdringen. Dat blijkt uit een analyse van het stimuleringsprogramma In voor zorg! van VWS.

Onder de juiste voorwaarden is het realistisch dat vergelijkbare organisaties de zorgkosten per cliënt met 14 procent kunnen terugdringen, stellen de onderzoekers in het rapport. Zij blikken terug naar opbrengst, inzichten en geleerde lessen van verbetertrajecten die in het kader van In voor zorg! zijn uitgevoerd.

Casussen

De evaluatie spitst zich toe op vier casussen: de In voor zorg-trajecten bij gehandicaptenzorginstelling Vanboeijen, ouderenzorginstellingen Vivantes en Volckaert en thuis- en woonzorgorganisatie ZorgAccent. Hieruit blijkt dat zij meer en betere zorg verlenen voor minder kosten. Cliënten worden beter ondersteund in hun zelfredzaamheid en hebben meer regie over de eigen zorg.

Zo is bij Vanboeijen de solvabiliteit in de periode van het In voor zorg-traject gestegen van 8,5 procent naar 17,3 procent. Een verhoogde doelmatigheid, blijkend uit een realisatie van 5 procent meer verpleegdagen met 0,8 procent meer formatie, heeft hieraan bijgedragen. Vivantes laat met een Lean-aanpak een verbetering van prestaties zien: indicaties sluiten beter aan waardoor er minder opbrengstenverlies is, er wordt minder over- en onderzorg geleverd, overdrachten zijn korter, het inwerken van nieuwe medewerkers verloopt beter, routes zijn geoptimaliseerd waardoor er meer rust is op de afdeling en meer tijd voor zorgtaken. Volkaert heeft de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en initiatief bij medewerkers en hun leidinggevenden vergroot. En ZorgAccent heeft de overheadkosten met 20 procent terug weten te brengen. Er zijn minder managers en de leidinggevenden staan dichter bij de werkvloer. Het gemiddeld aantal zorgverleners per cliënt is van zo’n 12 naar 7 gedaald, terwijl de cliënttevredenheid van 3 naar 4,5 is gestegen op een schaal van 1 tot 5.

Voorwaarden

Cruciaal voor het slagen van de verbetertrajecten is volgens de onderzoekers dat zorgaanbieders “fundamentele transities in het denken en doen van de eigen organisatie” durven door te voeren. “Bestuurlijke visie, een veranderaanpak voor het hele organisatiesysteem en urgentiebesef zijn essentiële voorwaarden."

Rapportages per casus

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 augustus 2013

Waarom wordt dit naar buiten gebracht tijdens de bouwvak? Zodat het geen aandacht krijgt, en daarna bezuinigingen kunnen worden gebaseerd op deze cijfers? Brrr.

Top