ACTUEEL

Zorgcentrum Wittelte onder verscherpt toezicht

De inspectie heeft per 1 augustus 2013 Zorg- en therapiecentrum Wittelte (ZTCW) in Wittelte onder verscherpt toezicht gesteld. Er is sprake van onprofessionele zorg, blijkt uit bezoeken die de inspectie aan de instelling heeft gebracht.

Het ontbreekt binnen ZTCW, naar het oordeel van de inspectie, aan voldoende kritisch vermogen ten aanzien van eigen gedrag en beleid. De inspectie bezocht het centrum in april en juni dit jaar in het kader van toezicht op nieuwe toetreders in de GGZ.

Verbetereisen

De inspectie stelt verscherpt toezicht in voor een periode van zes maanden. In deze periode moet ZTCW een plan van aanpak opstellen die de organisatie en cultuur bij ZTCW aantoonbaar zal veranderen, evenals dit in de praktijk brengen binnen de organisatie. Het gaat ondermeer om de gedragscode, een professioneel statuut met een duidelijk omschreven taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en scholingsbeleid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top