ACTUEEL

Zorgpremie lager door winst verzekeraar

De gemiddelde zorgpremie daalde dit jaar licht met 13 euro naar 1213 euro, onder meer door de winst die zorgverzekeraars hebben gemaakt. Zonder deze winst was de premie met 117 euro gestegen, onder meer door pakketmaatregelen van de overheid en de jaarlijkse stijging van het zorggebruik.

Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die dinsdag naar buiten is gebracht.

Vooral de scherpere zorginkoop zorgde voor het positieve resultaat. Zo werden onder meer apotheken gedwongen goedkopere medicijnen aan patiënten te leveren. Dit zogenoemde preferentiebeleid heeft al 750 miljoen euro opgeleverd. (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

13 augustus 2013

"scherpe inkoop": flauwekul...... Uitknijpen van zorgverleners en verloop van patenten op medicijnen.

ANH Jansen

13 augustus 2013

Inderdaad.

Gedwongen.

Prima uitspraak van de NZa. Zo kan de Rechter zich niet langer verschuilen achter het zogenaamde 'algemeen belang": verzekeraars dwingen middels hun contracten zorgaanbieders onder de kostprijs te leveren. Verzekeraars maken afspraken met importeurs en fabrikanten, prijsafspraken, en eisen vervolgens van de apothekers, niet betrokken bij deze prijsonderhandelingen, te leveren voor die prijzen.

Geen enkele importeur/fabrikant is bereid om tegen de prijs die zij met de zorgverzekeraar hebben afgesproken, aan apotheken of groothandelaren te leveren; niet via groothandelaren, niet via de zorgverzekeraars zelf en helemaal niet rechtstreeks aan apothekers.

Gevolg is dat apothekers aanvullende kosten moeten maken, tot 50 cent per doosje, om te kunnen verkopen tegen de door verzekeraars afgedwongen prijs.

Een onhoudbaar model en strjidig met elementair EU Recht. Maar dan moet je het wel gaan opeisen!

Derden Beding en Quid pro Quo. Prima als verzekeraars alles inkopen en afromen, maar ze moeten dan niet afwentelen op derden die geen rol spelen in de prijsvorming. Verzekeraars moeten de rest dan ook waarmaken!

Achmea's Ferry Visser heeft erkent dat leveranciers en fabrikanten moeten leveren tegen de door Achmea afgesproken prijs; Achmea zou erop toezien dat e.a. zou gebeuren. Is niet het geval gebleken. Achmea wacht totdat er juridische actie komt. Dat is kwestie van onderhandelingstactiek.

Eenmansactie a la Bosman is uitgesloten; juridische procedure gaat zo'n 500.000 euro kosten. Crowdsurfing om te Crowdfunden zit er ook niet in.

NZa en ACM erkennen de misstand maar wachten op de koepels; zij komen niet in actie bij individuele klachten. ACM durft zelfs te stellen dat de klacht juridisch correct is, maar dat de winsten op NL specialite en parallel de verliezen op generiek door de gedwongen winkelnering door verzekeraars ruimschoots compenseert; bewijs heeft de ACM daar niet voor. Daar is de NZa voor.

PingPong is een geliefde sport bij toezichthouders.

Dus waar blijven LHV (apotheekhoudende huisartsen zijn ook de dupe) KNMP, ASKA, NapCo, NVZa, NVZpA en de vereniging van zorgmakelaars Nederland?

De NZa verzwijgt voor het gemak de overheveling van dure geneesmiddelen. Die worden per 2012 via een ander potje gefinancierd. Winsten van verzekeraars zijn ondertussen tot maatschappelijk onverantwoord niveau gestegen. Zegt Chris Oomen. DSW.

En zorgverzekeraars worden niet tegengesproken. Wie betaalt, bepaalt. Ze houden het graag simpel. En daarom dwingen ze graag, tot de Rechter hen tot de orde roept.

ANH Jansen

13 augustus 2013

En bedenk ook de wijziging in verplicht eigen risico. Dat ging ook omhoog van 220 naar 350 euro. De eerste 130 euro verhoging betaalde verzekerden zelf.

Zo framed de NZa de burgers in dit land een rad voor de ogen.

Ondertussen zitten de private verzekeraars op een berg opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 aangevuld met niet uitgegeven verplicht afgedragen private premies tot een totaal van 13 miljard euro.

Dood geld.

En de Nederlandse politici laten het gebeuren.

Crony capitalisme in de woorden van David A Thomas.

Wim van der Meeren

14 augustus 2013

Beste Jansen,
U bent niet helemaal goed geïnformeerd.
De rekenpremie steeg vorig jaar met 104 euro.
Dat is de resultante van een aantal zaken.
De verhoging van het eigen risico verlaagt uiteraard die rekenpremie. Daar tegenover staan zaken als: overheveling van geriatrische revalidatie en bv opleidingskosten naar de ZVw en natuurlijk de stijging van zorgkosten. Ondanks die stijging verlaagde CZ de premie met 26 euro. Verschil: 130 euro per jaar.
het gaat over 2,6 miljoen premiebetalers, dus 338 miljioen.

En natuurlijk, op de centen letten schuurt altijd.
Dan weer gaat het over de rug van de zorgverlener of leveraancier (die niet zonder winstoogmerk werken overigens), dan weer worden over de rug van de patiënt voordelen behaald en lukt dat niet dan gaat het over de rug van de premiebetaler.
Het slechte nieuws: meer ruggen zijn er niet!
CZ is een Onderlinge Waarborg Maatschappij, zonder winstoogmerk.
En natuurlijk kun je discussiëren over de gewenst hoogte van onze solvabiliteit. Wij zijn gehouden aan (europese) regels.
Wij noemen onze winst resultaat een keren hem nooit uit!
Die blijft beschikbaar voor premiedemping.
Dat wil niet zeggen dat die premie niet omhoog gaat: Er gaat weer zorg van de AWBZ (waarvan de premie dan daalt) naar de ZVw en de kosten blijven stijgen.
Wellicht een kleine pleister op de wonde van uw verontwaardiging.

ANH Jansen

14 augustus 2013

OWM's moeten in de westerse samenleving, Crony Capitalistisch, sociaalliberaal of hoe dan ook ingericht, gewoon winst maken. Dat zegt WvdMeeren zelf dan ook elders op sociale media of forum zoals deze; er is de facto geen verschil. De nuance die WvdMeeren elders heeft aangebracht is dat OWMmen niet streven naar maximalisatie van de winst!

Frame van de geen winst nastrevende OWM gaat niet werken. Wel eerlijk blijven. Transparant toch?

Premie gelden zijn in het NL model gewoon belastinggelden. Dat onderkennen WHO en OESO ook: waarom die belastinggelden achterhouden voor 'premie demping' als de Overheid zelf veel goedkoper garant kan staan voor de betalingen en risico"s; ziektekostenverzekeren is immers het omslaan van die risico;s over zo groot mogelijk aantal deelnemers. Laagste premie krijg je dan bij het grootst mogelijke aantal en dat is de gehele bevolking. Inning van de premies via de belastingdienst maakt de administratieve lastendruk zeer laag. Helemaal in het NL model. De belastingdienst vult toch al 99% van je formulier vooraf in. Alles is bekend.

Dat onderkkennen WHO en OESO ook. Idem KPMG Plexus, dat in het buitenland het NHS model propageert.

En grootste voordeel van een beschaafd ziektekostenverzekeringsmodel is dat gebaseerd is op een scandinavisch of NHS model, update 2013 2.0, is dat de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur weer van kracht zullen zijn.

Dan is het gedaan met 'zorg' inkopers van OWM die stellen; doe mij maar de prijs van twee jaar terug en zie maar dat je het redt; voor jouw 12 anderen en het mag van de Overheid want die heeft ons de 'regie' rol gegeven.
En kom je als bestuursvoorzitter al surfend op obscure sites met info over zakjes a 17 cent dan gaat er direct een lichtje aan: dat gaan we als CZ ook doorvoeren!

En aanbestedingen om Diabetes 'zorg' te leveren voor 16 euro per jaar per patiënt, inclusief overname risico en prijzen die rechtstreeks uit Bhutan komen.

De Mamoetwet heeft heel slecht onderwijs opgeleverd, maar Bhutan is geen PrachtWijk in Brabant.

En met 13 miljard euro hoeft de Overheid geen 6 miljard te bezuinigen. Investeren om uit de crisis te groeien.

En WvdM kan altijd nog solliciteren naar de functie van regiodirecteur Ziekenfonds Bhutan.

Verontwaardiging is er niet. Wel blijvende verbazing over de gang van zaken in dit land, Nederland!

Dat private verzekeraars kunnen en mogen doen wat ze maar willen en als ze het door de Overheid bepaalde Budget overschrijden mogen zij van zorgaanbieders eisen dat zij gratis zorg blijven leveren opdat de verzekeraars hun ziektekostenpolissen kunnen waarmaken!

Dat is de essentie van de Commissie Baarsma. Die aanbevelingen worden stuk voor stuk opgevolgd.
Logisch met steun van ZN en ZN-leden.

En dat laat de politiek, de Volksvertegenwoordiging in naam, gebeuren.

Vandaar de oproep de terugval optie van Hans Hoogervorst in te roepen.
Wordt het dan beter voor de burgers of zorgverleners? Neen, maar wel eerlijker.

Kan nog voor 2016.

Daarna is het te laat. Zitten we terug in de tijd van voor WO2. Is de belofte aan Hannie van Leeuwen onwaar gebleken: iedereen is gelijk? Ja, iedereen is gelijk in ongelijkheid.

En dat weet WvdMeeren maar al te goed.

Laat de EU Commissie dan maar ingrijpen als de NL politiek blijft falen.

Top