ACTUEEL

OR Emergis zegt vertrouwen in bestuur op

De ondernemingsraad (OR) van de Zeeuwse ggz-instelling Emergis heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van bestuur. Deze zou volgens de OR 'op eigen houtje samenwerken en contracten afsluiten met collega-instelling Parnassia-Bavo. Dat meldt Omroep Zeeland.

In een persbericht stelt de ondernemingsraad dat "onder andere door een onverwachte actie van de raad van bestuur in het e-healthdossier, het voorbijgaan aan advies- en instemmingsrecht zoals beschreven in de WOR (Wet op Ondernemingsraden, red.) en het tot opponent verklaren van de ondernemingsraad door de raad van bestuur" er de afgelopen weken een onhoudbare situatie is ontstaan.

Leiderschap 

Emergis dient volgens de OR in de komende tijd een aantal zeer fundamentele keuzes te maken. Deze keuzes dienen goed getoetst te worden. En daar zit volgens de OR het probleem: "De keuze van de leden van de raad van bestuur staat al vast aan het begin van elk traject. Vaak mist er een beargumenteerde afweging van alternatieven of is men in het voortraject niet transparant. Adviezen van middenkader en van de medezeggenschapsorganen lijken niet ter zake te doen. Er lijkt een vorm van leiderschap te ontstaan die het middenkader reduceert tot uitvoerders die niet of nauwelijks kritisch mogen zijn."

In het persbericht wordt Parnassia-Bavo niet bij naam genoemd als samenwerkingspartner. Wel stelt de OR dat zij niet tegen samenwerking is, maar dat voor elke keuze de inhoud wel voor de vorm van samenwerking dient te gaan. De OR stelt vragen bij de manier waarop de bestuurders van Emergis dit invullen. "Worden daar de verschillende mogelijkheden afgewogen, of wordt er bij voorbaat een strategische, intuïtieve keuze gemaakt, waarbij nadere onderbouwing ontbreekt of bepaalde aannames onaantastbaar worden geacht?"

Perikelen

De OR en de raad van bestuur stonden eerder al lijnrecht tegenover elkaar over het plan te fuseren met het veel grotere Parnassia Bavo Groep. De OR had grote kritiek op deze fusie. In maart 2012 is de fusie afgeblazen onder meer vanwege het te beperkte draagvlak onder medewerkers en clienten van Emergis.

Samenwerking

Dat het 'op eigen houtje' zoeken van nauwere samenwerking met Parnassia-Bavo door de raad van bestuur en het afsluiten van contracten, zoals Omroep Zeeland meldt, inderdaad de aanleiding is tot het opzeggen van het vertrouwen, kan de woordvoerder van Emergis niet bevestigen aan Skipr. De reden van het opgezegde vertrouwen is volgens haar op dit moment niet officieel bekend. “De raad van bestuur en de raad van toezicht krijgen woensdag een brief van de ondernemingsraad met uitleg. De raad van bestuur wil deze eerst afwachten voor ze op de berichtgeving reageert”, zegt de woordvoerster desgevraagd.

Cliëntenraad

Ook de cliëntenraad van de hoofdvestiging in Kloetinge heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van bestuur, bevestigt de woordvoerster. Het gaat alleen om de cliëntenraad van de locatie Kloetinge. Het betreft niet de centrale cliëntenraad, benadrukt ze.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top