ACTUEEL

Acute zorgketens brengen samenwerking in beeld

In het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Het gaat om sets waarmee huisarts, ambulance en ziekenhuis gezamenlijk hun zorgverlening kunnen monitoren voor acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en bij een heupfractuur.

Een patiënt met een acute zorgvraag wordt vaak behandeld door verschillende zorgverleners, zoals een huisarts, de ambulance en het ziekenhuis. De uitkomst van die zorg wordt bepaald door het handelen van deze afzonderlijke ‘ketenpartners’ en door de samenwerking en onderlinge overdracht. Het het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben samen met medisch professionals en andere inhoudsdeskundigen de indicatorenset ontwikkeld binnen het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. Zij zien het als instrument om de samenwerking in en  de kwaliteit van de acute zorgketen goed in beeld te brengen.

Kennis uitwisselen

Het instrument bezit de volgens de betrokken partijen de potentie om landelijke kennis uit te wisselen en daarmee te bevorderen dat de patiënt met een acute zorgvraag overal de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Essentieel hierbij is volgens hen een  gezamenlijke aanpak door ketenpartners en uniformiteit bij aanvang.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top