ACTUEEL

IGZ laat governance-fout Slotervaart onbestraft

IGZ laat governance-fout Slotervaart onbestraft

Het Slotervaart Ziekenhuis heeft de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) overtreden door toezichthouder Theo Dekker gelijktijdig als interim-bestuursvoorzitter te laten optreden.

De benoeming van Dekker volgde op de schorsing van toenmalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak. Dekker droeg de ‘dubbele pet’ van 19 februari tot en met 9 april. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) liet destijds al weten dat de dubbelfunctie “onwenselijk” was, want strijdig met de Zorgbrede Governance Code. Aangezien het Slotervaart Ziekenhuis deze code nooit heeft ondertekend stond de NVTZ verder machteloos.

Verleden

In een brief constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ) dat het Slotervaart behalve de governancecode ook de WTZi heeft overtreden. Aangezien het een in het verleden begane overtreding betreft zegt de inspectie niet meer handhavend te kunnen optreden.  

Onduidelijkheid

Over de huidige eigendomssituatie van het Slotervaart blijft nog altijd grote onduidelijkheid bestaan. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven meldt minister Schippers van Volksgezondheid dat het kabinet plannen heeft voor een centraal aandeelhoudersregister. “Ik betreur het dat er onduidelijkheid is over wie de eigenaar van het Slotervaartziekenhuis precies is”, aldus Schippers. “Onder de huidige wetgeving is niet openbaar wie de aandeelhouders van een besloten vennootschap -zoals het Slotervaartziekenhuis- zijn, tenzij er slechts één aandeelhouder is. Een centraal aandeelhoudersregister biedt de mogelijkheid eenvoudig vast te stellen wie de aandeelhouders zijn en welke aandelen (in welke rechtspersonen) bepaalde personen hebben.”

Kredietplafond

Ook over de financiële positie van het Slotervaartziekenhuis blijven vragen bestaan, maar volgens Schippers zijn er geen aanwijzingen dat het ziekenhuis in acute financiële nood verkeert. In zijn vragen aan de minister suggereert Van Gerven ondermeer dat huisbankier ING het kredietplafond van het ziekenhuis van 52 naar 28 miljoen euro heeft verlaagd. Ook vraagt Van Gerven de minister tevergeefs om antwoord op de vraag of de ING Bank de kredietlimiet elk kwartaal met 1 miljoen euro dreigt te verminderen en daarnaast een extra risico-opslag  hanteert van bijna 4 procent boven op de gebruikelijke maandrente.

Preferente aandelen

Met een verwijzing naar het jaarverslag meldt Schippers dat de schuld van het ziekenhuis aan de erfgenamen van de overleden eigenaar Jan Schram is gedaald van 26 miljoen euro naar 21 miljoen euro. De betreffende 5 miljoen euro is in de vorm van preferente aandelen overgegaan naar Delta Onroerend Goed. Volgens Schippers heeft Delta beloofd de vordering op het ziekenhuis de komende vijf jaar niet op te eisen. Pikant detail: in het jaarverslag over 2012 staat ook een reservering opgenomen van 330 duizend euro voor de verwachte kosten voor het bruto-inkomen van voormalig bestuursvoorzitter Erbudak.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Antoine

31 augustus 2013

SVZ had in 2012 330.000 gereserveerd voor Bruto inkomen Erbudak.Inmiddels weten we dat dit rupsjenooitgenoeg exorbitante uitgaves deed met de creditcard van het ziekenhuis.De ondernemingskamer moet nog uitspraak doen,maar ik verwacht dat we Aysel nooit meer terug zien.

Top