ACTUEEL

Gelderse Stichting Het Hof onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Het Hof in Ingen onder verscherpt toezicht gesteld. De stichting heeft verschillende locaties in Ingen, Wageningen en Woudenberg waar 24-uurs opvang wordt geboden aan jeugdigen met psychische problemen en/of een verstandelijke handicap.

Tekortkomingen

Tijdens bezoeken aan de drie locaties heeft de IGZ ‘ernstige tekortkomingen’ vastgesteld. De Inspectie hield Stichting Het Hof al enige tijd nauwlettend in de gaten, omdat de IGZ niet tevreden was over de resultaten van de verbetermaatregelen die sinds 2012 na inspectiebezoeken moesten worden genomen. Naar aanleiding van zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken constateerde de IGZ dat alle drie de locaties van Het Hof nog steeds niet voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg.

Toezicht

Het verscherpt toezicht is sinds 26 augustus van kracht en duurt minimaal zes maanden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top