ACTUEEL

GHZ en Menzis sluiten eerste contract 2014

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en zorgverzekeraar Menzis hebben dinsdag 3 september als eerste partners in de Nederlandse ziekenhuiszorg concrete afspraken voor 2014 vastgelegd. Menzis voorzitter Roger van Boxtel en Dirk Jan Verbeek, voorzitter Raad van Bestuur van het GHZ ondertekenden het contract.

Trendbreuk

Volgens Van Boxtel is dit contract “een duidelijke trendbreuk”. De volume-ontwikkeling in de ziekenhuiszorg is nagenoeg nul. Van Boxtel: “De afspraak die we gezamenlijk hebben gemaakt gaat uit van kwalitatief goede zorg en een volumegroei van enkele tienden van procenten. Afgelopen jaren zagen we de afspraken over volumegroei al beperkt worden naar 2,5 procent. Dat was nog steeds een stijging. Met dit contract zien we voor het eerst nagenoeg geen volumestijging.”

Hoofdlijnenakkoord

In het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 tussen de minister van VWS, ZN en betrokken organisaties van ziekenhuizen en klinieken is een beheerste volumeontwikkeling overeengekomen van maximaal 2,5 procent.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

4 september 2013

U leest het goed: "“De afspraak die we gezamenlijk hebben gemaakt gaat uit van kwalitatief goede zorg".
Is dit dan de beroemde "selectieve inkoop" waar zorgverzekeraars de media mee bewerken?

ANH Jansen

4 september 2013

ZN kan wat tekenen, maar het zijn de ZN-leden die de contracten tekenen en die kunnen aanmerkelijk afwijken van wat ZN is overeenkomen. 2.5 netto netto is akkoord voor de Minister en Koepels, Menzis gaat er onderdoor en gaat voor enige 10den van procenten. Mini Max tarieven.

ZN kan ZN-leden niet binden. Apothekers weten daar alles van. Zo zijn de statuten van ZN.

Dit persbericht is zonder waarde. Wat zijn de aantallen, de soort behandelingen, de wachttijden, reistijden van de Menzis verzekerden, verblijf en poliklinisch, met of zonder medicijnen, het volume in euro's, het volume in behandelingen, de soort en zwaarte van de patienten, lumpsum voor alles, of lumpsum per soort behandeling en welke ventielen hebben beide partijen om eronder uit te kunnen. Variabelen genoeg.

Was Het Groene Hart Ziekenhuis geen onderdeel van een keten van samenwerkende ziekenhuizen?

En wat gaat de dominante verzekeraar doen in het verzorgingsgebied van Het Groene Hart Ziekenhuis?

En de overige zogenaamd met elkaar concurrerende verzekeraars?

Welke doorreistijd wordt door deze verzekeraars benut om het Groene Hart Ziekenhuis optimaal te benutten?

We zien de transparantie in de contractering in vertrouwen tegemoet: wijziging art 13 Zvw komt eraan en de verzekerden moeten weten waarom Menzis dit ziekenhuis heeft gecontracteerd en tegen welke voorwaarden.

Top