ACTUEEL

Verpleging en verzorging mogelijk samen naar Zvw

Verpleging en verzorging mogelijk samen naar Zvw

De overheveling van de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo gaat mogelijk niet door. In plaats daarvan zouden verpleging en verzorging beiden in de zorgverzekeringswet komen. Dit meldt Zorgvisie. Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF noemt de berichtgeving voorbarig.

Als VWS de plannen van de coalitie overneemt, worden de persoonlijke verzorging en verpleging per 2015 allebei overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars zouden dan verantwoordelijk worden voor de uitvoering. De persoonlijke verzorging zou dan een verzekerd recht blijven in plaats van een voorziening.

Scenario's

Naar verluidt zijn er verschillende scenario’s besproken in het overleg tussen de staatssecretaris en de veldpartijen, waarbij de oplossingen variëren van een volledige overheveling van de verpleging en verzorging naar de Zvw tot oplossingen die meer gericht zijn op maatwerk. Diverse partijen bevestigen tegenover Skipr dat ze in gesprek zijn met de staatssecretaris, maar stellen dat de plannen nog zeker niet rond zijn.

Lobby

De NPCF voert al langer een lobby om de plannen van het kabinet met betrekking tot de knip tussen verpleging en verzorging aan te passen. "Ik hoop dat het gaat lukken", aldus Wind. Volgens haar lijkt er zeker draagvlak te bestaan voor het idee van de NPCF om de verpleging en verzorging van de AWBZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet, "maar daar moeten nog heel wat vragen over beantwoord worden."

Veel vragen

Vanuit ActiZ wordt bevestigd dat zij één van de partijen zijn waarmee de staatssecretaris om tafel heeft gezeten afgelopen zomer om onder andere te praten over de zogeheten ‘knip’. "Wij hebben echter nog niet gehoord dat het besluit is genomen, maar zouden erg blij zijn als de staatssecretaris dit besluit neemt," aldus een woordvoerder, "Maar dan zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Hoe gaat dit bijvoorbeeld gefinancierd worden en welke zaken gaan wel onder de nieuwe regeling vallen en welke niet."

Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt dat het van belang is dat de gesprekken zo snel mogelijk worden afgerond zodat de patiënt en de verschillende veldpartijen weten waar ze aan toe zijn. Zolang er nog geen definitief besluit is genomen, wil ZN echter niet op de zaken vooruit lopen.

Besluit

Zorgvisie meldt dat er deze week nog een besluit valt over de 'knip'. Bronnen melden echter aan Skipr dat het besluit niet eerder dan volgende week komt.

NPCF Directeur Wilna Wind was woensdagavond te gast in Nieuwsuur. Zie hier het interview met haar.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

11 september 2013

Zou een goede zaak zijn, als de overheveling naar de gemeenten niet doorgaat! Er is een hele serie argumenten om zoveel mogelijk bij de (bij voorkeur één, publieke) zorgverzekeraar(s) onder te brengen. Zelfs om te komen tot een all-in zorgverzekering, die behalve de cure ook de hele care omvat. Zie http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.

Peltenburg

12 september 2013

Zó krijgt het kleinschalige buurtzorgconcept dé kans die het verdient. 40 % goedkoper dan de zorg geboden door grote koepels, kwalitatief véél beter en bovendien patient gerichter. De zorg opknippen achter verschillende loketten maakt dat er bij 1 patient thuis méérdere zorg organisaties langs gaan komen met ieder zijn eigen bureaucratie. 1 org voor het infuus thuis, 1 andere voor de hulp bij het douchen en als het even tegenzit ook nog een andere organisatie voor het zwachtelen. Www.buurtzorg.com gelukkig nemen steeds meer organisaties de wijkgerichte aanpak van buurtoorg over. Een team van 12 tot 15 verpleegkundigen en verzorgenden die álles bij de patient thuis doen behalve het huishouden natuurlijk. Www.buurtzorg.com

Peter Koopman

12 september 2013

Zoals Peltenburg #2 terecht constateert is opsplitsing slecht voor patienten. Het beroep van verpleegkundige omvat volgens de wet (BIG art. 33) een combinatie van de werkwoorden: verzorgen, verplegen, begeleiden en (participeren in) behandelen. Ook de doelmatige en doeltreffende inzet van deze zorgprofessional wordt met de splitsing van verzorging en verpleging belemmerd; tevens nemen daarmee de beheerskosten toe en wordt de bureaucratie bevorderd.

Initiatiefgroep 'WIE wast U straks?'

12 september 2013

Goed nieuws!
Help mee Van Rijn over de streep te trekken! teken de petitie op www.wiewastustraks.petities.nl

W.J.A. Gulpen bc

12 september 2013

Ook de huishoudelijke taken die nu via de WMO lopen zouden op deze manier ingebed moeten worden in de wet.
1 loket voor alle zorg taken, maakt de hele kwestie stukken minder komplex.
Gemeentes proberen nu al taken die op hun bordje liggen af te schuiven naar andere instanties.
Dit zorgt voor minder ambtelijke inzet dus kostenbesparing is mogelijk.
De VNG zal dit natuurlijk niks vinden.

Top