ACTUEEL

Groen licht voor joint verture protonentherapie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de oprichting goedgekeurd van ‘HollandPTC’, een gemeenschappelijke onderneming op het gebied van protonentherapie.

Deze wordt gevormd door TDH Services, onderdeel van TU Delft, Erasmus Holding en het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze partijen zetten samen een behandel- en onderzoekscentrum op voor protonentherapie.

Protonentherapie

Protonentherapie wordt op dit moment in Nederland nog niet aangeboden. Dit kan pas nadat aanbieders hiervoor een vergunning hebben gekregen van de minister van VWS en een contract hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Het ministerie van VWS verleent aan maximaal vier centra in Nederland een vergunning voor het verrichten van protonentherapie.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vinden het “een verkeerd signaal” dat Minister Schippers aan vier Universitair Medische Centra (UMC’s) een vergunning wil verlenen voor protonentherapie. “Uit het oogpunt van kwaliteit én kostenbeheersing zou met een enkele vergunning kunnen worden volstaan. Zelfs zou overwogen kunnen worden helemaal af te zien van voorzieningen in ons land, omdat er dichtbij in het buitenland nog voldoende onbenutte capaciteit aanwezig is”, stellen de zorgverzekeraars.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top